Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Нормативне забезпечення кафедриОсвітні програми вищої освіти

Спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 
  2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Бакалаври Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути    
Магістри     Переглянути Переглянути    
Аспіранти   Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути

З програмами можна також ознайомитися за посиланням:
Перелік освітньо-професійних програм НТУ "ДП"
Плани навчального процесу

Спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Рік прийому Термін навчання Електротехнічні системи електроспоживання Енергетичний менеджмент Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Аспірант
Бакалавр Магістр Бакалавр Магістр Бакалавр Магістр
2016 Нормат. 141-16-1   141-16-2   141-16-3   141А-16
2017 Нормат. 141-17-1   141-17-2   141-17-3   141А-17
Скороч. 141-17ск-1 141-17ск-2
2018 Нормат. 141-18-1 141м-18-1 141-18-2 141м-18-2 141-18-3 141м-18-3 141А-18
Скороч. 141-18ск-1 141-18ск-2
2019 Нормат. 141-19-1 141м-19-1 141-19-2 141м-19-2 141-19-3 141м-19-3 141А-19-2
Скороч. 141-19ск-1 141-19ск-2
2020 Нормат.             141А-20-2
Скороч.    
2021 Нормат.             141А-21-2
Скороч.    


 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедри

на 2020/2021 навчальний рік

за першим (бакалаврським) рівнем
№ з/п Дисципліна Обсяг,
години/ кредити
Темп викладання
лк.; пр./сем.; лаб.
Чверть Документи
Фахові навчальні дисципліни
1. Сучасні засоби вимірювання, контролю та діагностики в енергетиці 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабусза другим (магістерським) рівнем
№ з/п Дисципліна Обсяг,
години/ кредити
Темп викладання
лк.; пр./сем.; лаб.
Чверть Документи
Фахові навчальні дисципліни
1. Електромагнітна сумісність систем електропостачання 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
2. Моделювання об’єктів електроенергетики 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
3. Управління електроспоживанням 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
4. Енергозбереження у промисловому та муніципальному секторах 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
5. Сучасна перетворювальна техніка 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
6. Перспективні тенденції розвитку відновлюваної енергетики 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
СиллабусЗ кадровим забезпеченням викладання вибіркових навчальних дисциплін кафедри можна ознайомитися за посиланням:
Кадрове забезпечення викладання вибіркових навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Бакалаври спеціальності 141
Магістри спеціальності 141
Аспіранти спеціальності 141
Інші спеціальності
© 2006-2021 Інформація про сайт