Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Нормативне забезпечення кафедриОсвітньо-професійні програми вищої освіти

Спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 
  2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Бакалавр Переглянути Переглянути Переглянути Переглянути
Магістр     Переглянути Переглянути

З програмами можна також ознайомитися за посиланням:
Перелік освітньо-професійних програм НТУ "ДП"
Плани навчального процесу

Спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
(за професійними спрямуваннями освітньо-професійної програми)

Рік прийому Термін навчання Електротехнічні системи електроспоживання Енергетичний менеджмент Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Бвкалаври Магістри Бвкалаври Магістри Бвкалаври Магістри
2016 Нормат. 141-16-1   141-16-2   141-16-3  
2017 Нормат. 141-17-1   141-17-2   141-17-3  
Скороч. 141-17ск-1   141-17ск-2
2018 Нормат. 141-18-1 141м-18-1 141-18-2 141м-18-2 141-18-3 141м-18-3
Скороч. 141-18ск-1   141-18ск-2
2019 Нормат. 141-19-1 141м-19-1 141-19-2 141м-19-2 141-19-3 141м-19-3
Скороч. 141-19ск-1   141-19ск-2


 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедри

на 2020/2021 навчальний рік

за першим (бакалаврським) рівнем
№ з/п Дисципліна Обсяг,
години/ кредити
Темп викладання
лк.; пр./сем.; лаб.
Чверть Документи
Фахові навчальні дисципліни
1. Сучасні засоби вимірювання, контролю та діагностики в енергетиці 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабусза другим (магістерським) рівнем
№ з/п Дисципліна Обсяг,
години/ кредити
Темп викладання
лк.; пр./сем.; лаб.
Чверть Документи
Фахові навчальні дисципліни
1. Електромагнітна сумісність систем електропостачання 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
2. Моделювання об’єктів електроенергетики 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
3. Управління електроспоживанням 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
4. Енергозбереження у промисловому та муніципальному секторах 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
5. Сучасна перетворювальна техніка 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
Силлабус
6. Перспективні тенденції розвитку відновлюваної енергетики 120/4 2 л/1 пр 3, 4 Робоча програма
СиллабусЗ кадровим забезпеченням викладання вибіркових навчальних дисциплін кафедри можна ознайомитися за посиланням:
Кадрове забезпечення викладання вибіркових навчальних дисциплін
Робочі програми навчальних дисциплін
Бакалаври спеціальності 141
Магістри спеціальності 141
Аспіранти кафедри
Інші спеціальності
© 2006-2021 Інформація про сайт