Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Сучасні видання викладачів кафедри


  Перехідні процеси в системах електропостачання  
Електрифікація гірничих робіт Перехідні процеси в системах електропостачання Особливі режими електричних мереж
Переходные процессы в системах электроснабжения Transients in Electric Power Supply Systems. Volume I Transients in Electric Power Supply Systems
Електричні мережі систем електропостачання Розрахунки електричних мереж систем електропостачання Електричні мережі систем електропостачання
Електропостачання гірничих підприємств Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт Електрообладнання та електропостачання підземних гірничих робіт
Режими електроспоживання вугільних шахт Проблеми сучасної енергетики. Частина один. Проблеми сучасної енергетики. Частина два.
Системи енергоменеджменту вугільних шахт Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення Енергозбереження
Енергозбереження Моделювання графіків електричного навантаження вугільних шахт Електричні апарати
Енергетичні ресурси України Тенденції розвитку енергетики України Повышение эффективности электроснабжения угольных шахт

Сучасні видання за участю викладачів кафедри

Електрифікація гірничого виробництва. Т. 1 Електрифікація гірничого виробництва. Т. 2 Електромагнітна сумісність у системах електропостачання
Электрификация горного производства. Т. 1 Электрификация горного производства. Т. 2 Енергоефективність вуглеводневого палива
Транспорт на гірничих підприємствах Ефективні режими роботи електротехнологічних комплексів Енергоефективність та відновлювані джерела енергії
Стратегія енергозбереження в Україні Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природнього газу  

Вся видавнича діяльність кафедри


Видавнича діяльність на кафедрі здійснюється з моменту її створення. Вона віддзеркалює результати наукової та педагогічної роботи колективу з початку 1920-х років минулого сторіччя. Нижче приведено основні роботи багатьох вчених кафедри, які працювали над створенням машин і апаратів для електричного зварювання, досліджували електричні приводи підйомних машин, екскаваторів, транспортно-відвальних мостів, обстежували і налагоджували шахтні підйомні машини, створювали електричні вимірювальні прилади для шахт, досліджували освітлення гірничих виробок, удосконалювали електропостачання шахт, розробляли та впроваджували нові типи електроустаткування, підвищували ефективність електроспоживання на підприємствах вугільної та гірничо-металургійної промисловості.

Співробітники кафедри мають 3 наукових відкриття, більше 200 авторських свідоцтв і патентів. Щорічно друкуються близько 10 публікацій в іноземних журналах.

Видані кафедрою підручники, навчальні посібники і монографії умовно можна поділити на декілька напрямів.


Підземне електроустаткування


Електрифікація підземних установок – основна енергетична база комплексної механізації й автоматизації гірничих робіт. Сучасні шахти і рудники – потужні споживачі електричної енергії, що мають характерні риси, пов’язані з підземними умовами роботи машин і механізмів (газове і пилове середовище, водоінтенсівність), і низку інших специфічних гірничо-геологічних факторів. Специфікою умов підземних виробок шахт і рудників, особливо небезпечних за газом або пилом, обумовлено ряд вимог до електропостачання і виконання рудникового електроустаткування (вирішення проблем, пов’язаних з безпечним застосуванням електроенергії, захистом персоналу від ураження електричним струмом і т.п.). Розроблено та впроваджено на шахтах і рудниках різноманітні види рудникового електрообладнання та наукові методи безпечного застосування електроенергії в підземних виробках шахт і рудників. Цим проблемам присвячено наступні роботи:


 1. Пироцкий П.П. Применение электричества в горном деле. – Днепропетровск, 1931.
 2. Волотковский С.А. Электрическое оборудование шахтных подъёмных установок – Харьков: Уголь и руда, 1933.
 3. Пироцкий П.П. Особенности подземных электроустановок. – Киев: Госнаучтехиздат, 1934.
 4. Маймин С.Р. Рудничные подстанции. – Днепропетровск, 1945.
 5. Развитие подземного транспорта // История технического развития угольной промышленности Донбасса. – Киев: Наукова думка, 1969. – Т. I, глава XXVI.
 6. Подземный транспорт / С.А.Волотковский, Н.С. Поляков и др. // История технического развития угольной промышленности Донбасса. – Киев: Нукова думка, 1969. – Т. II, глава XV.
 7. Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электроустановки угольных разрезов и обогатительных фабрик / Ш.Ш.Ахме­дов, А.Г.Кузьмичев, Ю.Т.Разумный и др. Под общей ред. В.В.Дегтярева. – Москва: Недра, 1988.
 8. Забезпечення безпеки та ефективності шахтних електроустановок / Є.О.Вареник, С.І.Випанасенко, В.С.Дзюбан, Н.А.Шидловська, Ф.П.Шкрабець. За ред. академіка Г.Г.Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004.


Рудниковий транспорт


Пріоритетними в галузі розвитку енергетики України залишаються питання, пов’язані з прискоренням темпів росту видобутку корисних копалин і підвищення ефективності роботи гірничовидобувної промисловості. Вирішення цих задач нерозривно пов’язане з подальшим технічним переозброєнням шахт і рудників на базі широкого впровадження ефективних методів підземної розробки корисних копалин із застосуванням високопродуктивних видобувних комплексів і потужного самохідного обладнання.

У комплексі питань щодо технічного переозброєння гірничовидобувної промисловості велике значення має удосконалення транспортних систем за рахунок завершення конвеєризації на ділянках і похилих виробках, впровадження потокової технології локомотивної відкатки, широкого застосування самохідних транспортних машин, комплексної механізації робіт на допоміжному транспорті та прогресивної організації робіт. Все це створює умови для подальшого зниження трудо­місткості робіт на підземному транспорті. Ці й інші проблеми розглянуто у таких роботах:


 1. Волотковский С.А. Шахтная электровозная откатка: Учеб. для горных техникумов. – Москва: Углетехиздат, 1948.
 2. Рудничный транспорт: Учеб. пособие для горных техникумов / С.А.Волотковский, М.И.Жуков. – Москва: Металлургиздат, 1949.
 3. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга: Учеб. для вузов. – Москва: Углетехиздат, 1950.
 4. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. 2-е изд.: Учеб. для вузов. – Москва: Углетехиздат, 1951.
 5. Эксплуатация электрооборудования карьерных электровозов / С.А.Волотковский, Б.П.Белых, В.А.Кандель. – Москва: Металлургиздат, 1954.
 6. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. Учеб для вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Углетехиздат, 1955.
 7. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга (на китайском языке) – Пекин: Китайское издат., 1955.
 8. Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга (на болгарском языке) – София: Наука и искусство, 1957.
 9. Эксплуатация электрооборудования карьерных электровозов (на китайском языке) / Волотковский С.А., Белых Б.П., Кандель М.А. – Пекин, 1958.
 10. Волотковский С.А., Бунько В.А. Повышение безопасности рудничной электровозной откатки. – Москва: Недра, 1964.
 11. Волотковский С.А., Бунько В.А. Повышение безопасности рудничной электровозной откатки (на английском языке). – Москва: Мир, 1968.
 12. Волотковский С.А., Фурсов В.Д., Пивняк Г.Г. Полупроводниковые преобразовательные подстанции для подземного электровозного транспорта. Учеб. пособие. – Киев: Вища школа, 1971.
 13. Волотковский С.А., Бунько В.А., Пивняк Г.Г. Повышение безопас-ности рудничной электровозной откатки. – Москва: Недра, 1978.
 14. Волотковский С.А. Подземная электровозная тяга. Учеб. пособие для горных втузов. – Харьков: Гостоптехиздат, 1979.
 15. Волотковский С.А.Рудничная электровозная тяга. – Москва: Недра, 1981.
 16. Волотковский С.А., Спиваковский А.О. Разделы о шахтном и карьерном электровозном транспорте в книге «Транспорт в горном деле». – Москва: Наука, 1985.
 17. Транспорт с индуктивной передачей энергии для угольных шахт / Г.Г.Пивняк, И.П.Ремизов, С.А.Саратикянц и др. Под ред. Г.Г.Пивняка. – Москва: Недра, 1990.
 18. Півняк Г.Г., Випанасенко С.І., Ерліх Є.М. Підвищення енергетичної ефективності і надійності шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії. Монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004.
 19. Півняк Г.Г., Біліченко М.Я. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів, 3-є вид. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005.


Електропривод


Основні завдання розвитку електроприводу в гірничій промисловості випливають із загальної задачі – інтенсифікації усіх виробничих процесів на базі комплексної механізації й автоматизації з метою досягнення високої продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Цьому сприяли роботи:


 1. Волотковский С.А., Троп А.Е., Блажкин А.Т. Основы электропривода и автоматики: Учеб. пособие для вузов. – Москва: Углетехиздат, 1951.
 2. Куваев Н.Е. и др. Электропривод горных машин и основы автоматики. – Харьков: Металлургиздат, 1957.
 3. Электропривод и электроснабжение шахтных самоходных машин / С.А.Волотковский, В.Д.Фурсов и др. – Москва: Недра, 1977.
 4. Типовой электропривод промышленных установок / С.А.Волотковский, В.И.Емец, В.К.Козло и др. Под общ. ред. С.А.Волотковского. – Киев: Вища школа, 1983.
 5. Півняк Г.Г., Кириченко В.І. Електромеханічні системи енерго-напружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000.
 6. Пивняк Г.Г., Волков А.В. Современные частотно-регулируемые асинхронные электроприводы с широтно-импульсной модуляцией. – Днепропетровск: НГУ, 2006.Електрообладнання екскаваторів


Основні напрями технічного прогресу в гірничій промисловості – удосконалення в широких масштабах техніки і технологій для підвищення ефективності видобутку корисних копалин з поліпшенням їхньої якості; розробка і впровадження нових засобів забезпечення безпечних умов праці; створення високомеханізованих кар’єрів і розрізів з автоматичним керуванням усіма виробничими процесами; підвищення ефективності експлуатації електроустаткування основних споживачів енергії на кар’єрах – екскаваторів. Цим проблемам присвячено роботи:


 1. Волотковский С.А. Основные неполадки электропривода мощных одноковшовых экскаваторов и их устранение. – Москва: Металлургиздат, 1950.
 2. Волотковский С.А., Борисов С.К., Белых Б.П. Электрическое обору-дование одноковшовых экскаваторов. – Москва: Углетехиздат, 1953.
 3. Волотковский С.А. Комплексное изучение и обобщение передовых методов работы машинистов экскаваторов. – Москва: Металлургиздат, 1954.


Електрифікація гірничих підприємств


Електрифікація гірничих підприємств має важливе значення як енергетична основа комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів. Удосконалення систем електропостачання здійснюється в напрямі збільшення їх пропускної здатності на основі підвищення номінальної напруги розподільних і низьковольтних мереж з одночасним підвищенням допустимої потужності короткого замикання в шахтах, покращення електроспоживання завдяки енергозаощаджувальним заходам. Цьому присвячено роботи:


 1. Электрификация открытых горных работ. Учебник для горных вузов / С.А. Волотковский, Б.И.Белых и др. – Москва: Недра, 1972.
 2. Электрификация горно-обогатительных комбинатов. Справочное пособие / С.А. Волотковский, В.П. Апенко, В.А. Бунько и др. – Москва: Недра, 1973.
 3. Основы электроснабжения горных предприятий / С.А. Волотковский, А.И. Курьян, С.Р. Маймин и др. – Киев: Вища школа, 1978.
 4. Электрификация горных работ: Учебник для вузов / С.А. Волотковский, Ф.П. Шкрабец, Г.Г. Пивняк и др. Под. ред. С.А. Волотковского. – Киев: Вища школа, 1980.
 5. Электроснабжение угольных шахт / Волотковский С.А., Разумный Ю.Т., Пивняк Г.Г. и др. – Москва: Недра, 1984.
 6. Разумний Ю.Т., Шкрабец Ф.П. Повышение эффективности электро-снабжения угольных шахт. – Киев: Техніка, 1986.
 7. Электрификация открытых горных работ: Учебник для вузов / С.А. Волотковский, В.И. Щуцкий, Н.И. Чеботаев и др. – Москва: Недра, 1987.
 8. Электрификация стационарных установок шахт: Справочное пособ. / С.А. Волотковский, Д.К. Крюков, Ю.Т. Разумный и др. Под общей ред. Г.Г.Пивняка – Москва: Недра, 1990.
 9. Электрификация горных работ: Учебник для вузов / М.М.Белый, В.Т. Заика, Г.Г. Пивняк и др. Под ред. Г.Г. Пивняка. – Москва: Недра, 1992.
 10. Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П., Горбунов Я.С. Релейная защита электроустановок на открытых горных работах: Справ. пособие. – Москва: Недра, 1992.
 11. Разумний Ю.Т. Режими електроспоживання вугільних шахт: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГАУ, 2002.
 12. Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний. За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004.
 13. Електрифікація гірничих робот: Підручник. Вид. 2-е, допрц. та доп. / Г.Г. Півняк, М.М. Білий, Л.П. Ворохов, В.Т. Заїка, Ю.М. Зражевський, Ю.Т. Разумний, А.Я. Рибалко, В.І. Тесленко, Ф.П. Шкрабець. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 14. Электрификация горного производства / В.Т. Заика, Ю.Т. Разумный, А.Я. Рыбалко и др. Учеб. для вузов: В 2-х т. Под ред. Л.А. Пучкова и Г.Г. Пивняка. Т.1. – Москва: МГГУ, 2007.
 15. Электрификация горного производства / В.Т. Заика, Ю.Т. Разумный, А.Я. Рыбалко и др. Учеб. для вузов: В 2-х т. Под ред. Л.А. Пучкова и Г.Г. Пивняка. Т.2. – Москва: МГГУ, 2007.
 16. Півняк Г.Г., Білий М.М., Бажін Г.М. Електропостачання гірничих підприємств. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008.
 17. Білий М.М. Електрообладнання та електропостачання підземних гірничих робіт. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010.


Збагачення корисних копалин


З погіршенням якості корисних копалин, що видобуваються, ускладнюються технологічні процеси їхньої переробки, створюються і застосовуються нові машини й апарати, які мають високу ефективність та низьку енергоємність. А швидкий розвиток гірничозбагачувальних технологій визначає необхідність систематичного підвищення рівня знань у галузі збагачення корисних копалин. Ці й інші проблеми знайшли відображення у наступних роботах:


 1. Бунько В.А. и др. Автоматизация на обогатительных фабриках. – Москва: Госгортехиздат, 1961.
 2. Автоматизация на обогатительных фабриках / С.А. Волотковский, В.А. Бунько, Н.Г. Янкиневич и др. – Москва: Госгортехиздат, 1961.
 3. Автоматизация процессов на обогатительных фабриках: Учеб. пособие для горных вузов / С.А. Волотковский, В.А. Бунько. – Москва: Недра, 1964.
 4. Крюков Д.К. Футеровки шаровых мельниц. – Москва: Машиностроение, 1965.
 5. Крюков Д.К. Усовершенствование размольного оборудования горно-обога­тительных предприятий. – Москва: Недра, 1966.
 6. Канализация электрической энергии на горнообогатительных комбинатах / С.А. Волотковский, В.П. Апенко, И.Я. Ходак и др. – Днепропетровск: Промінь, 1968.
 7. Электрификация фабрик агломерации и окомкования руд черных металлов. Справочное пособие / С.А. Волотковский, В.П. Апенко, В.А.Бунько и др. – Москва: Недра, 1976.
 8. Півняк Г.Г, Кириченко В.І. Електромеханічні системи енерго-напружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГАУ, 2000.
 9. Півняк Г.Г., Кириченко В.І. Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001.
 10. Подрібнювання. Енергетика і технологія: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, Л.А. Вайсберг, В.І. Кириченко, П.І. Пілов, В.В. Кириченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006.
 11. Измельчение. Энергетика и технология: Учеб. пособие для вузов / Г.Г. Пивняк, Л.А. Вайсберг, В.И. Кириченко, П.И. Пилов, В.В. Кириченко. – Москва: Издательский дом «Руда и металлы», 2007.


Перехідні процеси, мережі та системи електропостачання


Перехідні процеси – складова режимів роботи системи електропостачання промислового підприємства. Вони істотно впливають на вибір її структури, пропускну спроможність, захист і протиаварійну автоматику.

Уміння та навички давати процесам розрахункову оцінку, визначати основні показники для керування перехідними процесами дозволяють забезпечити високу якість електроенергії у споживачів відповідно до технологій виробництва.

Підручник «Перехідні процеси в системах електропостачання» у 2005 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

Основні питання, що відображені у нижченаведеній літературі, присвячено також мережам і системам електропостачання – це їх будова, визначення параметрів і режимів роботи; викладення основ їх проектування, методів підвищення економічності та надійності; ознайомлення з фізичною сутністю явищ, що супроводжують процес виробництва, розподілу і споживання електроенергії; конструкції елементів ліній електропередачі.


 1. Маймин С.Р., Кутовой Л.Н., Тесленко В.И. Рациональная компенсация реактивной мощности в электрической сети шахт. – Москва: Недра, 1968.
 2. Кигель Г.А., Емец В.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок. Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1975.
 3. Автоматика и телемеханика в системах электроснабжения / В.А. Бунько, Ф.П. Шкрабец и др. – Днепропетровск, 1982.
 4. Иванов Н.А., Лернер Н.М., Рябцев Ю.И. Справочник по монтажу распределительных устройств выше 1 кВ на электростанциях и подстанциях. Под ред. Н.А. Иванова, Н.Г. Этуса. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Энергоатомиздат, 1987.
 5. Пивняк Г.Г., Заика В.Т., Рыбалко А.Я. Моделирование систем электроснабжения: Учеб. пособие – Киев: УМК ВО, 1988.
 6. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник / В.Н. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Несен, А.Я. Рыбалко, В.В. Прокопенко; Под ред. В.Н. Винославского. – Киев: Вища школа, 1989.
 7. Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П., Горбунов Я.С. Релейная защита электроустановок на открытых горных работах: Справочное пособие. – Москва: Недра, 1992.
 8. Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П. Несимметричные повреждения в электрических сетях карьеров: Справочное пособие. – Москва: Недра, 1993.
 9. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання / Г.Г. Півняк, Н.С. Волотковська, Г.А. Кігель, А.В. Коротун. – Київ: ІЗМН, 1998.
 10. Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів. Вид. 2-е, доправ. та доп. / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен. За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000.
 11. Півняк Г.Г., Кігель Г.А., Волотковська Н.С. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання: Навч. посібник. За ред. Г.Г. Півняка. 2-е вид. перероб. та доп. – Дніпропетровськ: НГУ, 2002.
 12. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Г.Г. Пивняк, В.Н. Винославский, А.Я. Рыбалко, Л.И. Несен. Под. ред. академика НАН Украины Г.Г. Пивняка. – Москва: Энергоатомиздат, 2003.
 13. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Г.Г. Пивняк, В.Н. Винославский, А.Я. Рыбалко, Л.И. Несен. Под. ред. академика НАН Украины Г.Г. Пивняка. –Днепропетровск: НГУ, 2003.
 14. Півняк Г.Г., Кігель Г.А., Волотковська Н.С. Електричні мережі систем електропостачання. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 15. Електричні мережі систем електропостачання: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Н.С. Волотковська и др. За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 16. Математичне моделювання електромагнітних процесів передачі енергії: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, М.Г. Поляков, А.Я. Рибалко і др. За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 17. Комп’ютерне моделювання та розрахунок перехідних процесів в автоматичних системах / Р. Тадеушевич, Г.Г. Півняк, В.В. Ткачов, В.Г. Шаруда. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 18. Krzysztof Oprzędkiewicz. Комп’ютерне моделювання та розрахунок перехідних процесів в автоматичних системах / Г.Г. Півняк, Р. Тадеушевич, В.В. Ткачов, В.Г. Шаруда. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2004.
 19. Transients in Electric Power Supply Systems. Volume 1: the textbook for institutions of higher education / G.Pivnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalko, L. Nesen; under the general editorship of G. Pivnyak. Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine. Editorship of the English version and terminology by O. Ivanov and S. Kostritskaya. – 4th edition: Translation from Ukrainian. – Dnipropetrovsk: National Mining University, 2005.
 20. Експлуатація електроустановок / Г.Г. Півняк, А.В. Журахівський, Г.А. Кігель, Б.М. Кінаж, А.Я. Рибалко, Ф.П. Шкрабець, З.М. Бахор – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 21. Особливі режими електричних мереж / Г.Г. Півняк, А.К. Шидловський, Г.А. Кігель та ін. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009.


Електричні машини та електрообладнання


Цей розділ присвячено проблемам, пов’язаним зі створенням і впровадженням прогресивних засобів систем електрифікації в різних галузях господарства і, в першу чергу, гірничій промисловості.


 1. Евреинов Г.Е. Новые способы измерения коэффициента самоиндукции, емкости и числа периодов (предварительное сообщение). – Екатеринослав, 1912.
 2. Уманский В.Б. Технико-экономический расчет электрических подъемных машин. – Донецк: Изд-во Донугля, 1929 г.
 3. Пироцкий П.П. Рудничная стволовая сигнализация. – Харьков – Д.: Вугілля й руда, 1932.
 4. Евреинов Г.Е., Наеров Р.Я. Горные электроосветительные установки. Теория, детали, установка и расчет. – Днепропетровск, 1933.
 5. Пироцкий П.П. Сигнализация, централизация и блокировка при электровозной откатке на рудниках. – Харьков–Киев: ОНТИ, 1934.
 6. Уманский В.Б. Электрические подъемные установки. – Харьков–Киев: ГНТИ, 1935.
 7. Уманский В.Б. Тормозные устройства шахтных подъемных машин (описание, классификация, критика). – Москва–Ленинград: ОНТИ, 1936.
 8. Никитин В.П. Электрические машины и трансформаторы для дуговой сварки. Основы теории. – Москва-Ленинград.: ОНТИ, 1937.
 9. Уманский В.Б. Болезни шахтных подъемных машин. – Харьков–Киев: Недра, 1937.
 10. Озерной М.И. Автоматика, диспетчеризация и сигнализация в рудниках. Часть 1. Автоматическое и дистанционное управление подземными механизмами на выемочных участках. – Москва: Недра, 1939.
 11. Озерной М.И. Автоматика, диспетчеризация и сигнализация в рудниках. Часть 2. Сигнализация и телефонная связь в подземных выработках. – Москва: Недра, 1940.
 12. Озерной М.И. Электрооборудование участка. – Москва: Недра, 1940.
 13. Волотковский С.А. Рудничная связь и сигнализация: Учеб. пособие для горных вузов. – Москва: Углетехиздат, 1948.
 14. Озерной М.И. Селективная защита от замыкания электрического тока на землю в условиях подземных выработок каменноугольных шахт СССР. – Москва-Ленинград: Углетехиздат, 1948.
 15. Уманский В.Б. Шахтные подъемные установки. – Москва: Углетехиздат, 1949.
 16. Озерной М.И. Горная электротехника: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. – Москва-Ленинград: Недра, 1951.
 17. Никитин В.П. Русское изобретение – электрическая дуговая сварка. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1952.
 18. Бунько В.А. и др. Электрооборудование обогатительных и брикетных фабрик. – Москва-Харьков: Углетехиздат, 1953.
 19. Никитин В.П. Основы теории трансформаторов и генераторов для дуговой сварки. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1956.
 20. Озерной М.И. Горная электротехника: Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: Углетехиздат, 1957.
 21. Уманский В.Б. Электрические подъемные установки. Изд. 2-е дополненное. – Москва: Госгортехиздат, 1960.
 22. Озерной М.И. Горная электротехника. Электрооборудование и электроснабжение подземных разработок угольных шахт. Изд. 4-е. перераб. и доп. – Москва: Госгортехиздат, 1962.
 23. Мурзин В.А., Цейтлин Ю.А. Турбокомпрессоры в рудной промышленности СССР. – Москва: Госгортехиздат, 1962.
 24. Бунько В.А. и др. Рудничная телемеханика и связь. – Москва: Госгортехиздат, 1962.
 25. Рудничная телемеханика и связь: Учеб. пособие для горных вузов / С.А.Волотковский, В.А.Бунько, В.Д.Фурсов и др. – Москва: Госготехиздат, 1962.
 26. Волотковский С.А., Василевский Е., Гутман Э.М. Защита подземных сооружений от электрокоррозии. – Киев: Техника, 1964.
 27. Мурзин В.А., Цейтлин Ю.А. Рудничные пневматические установки. – Москва: Недра, 1965.
 28. Озерной М.И., Соболев В.Г. Шахтные гибкие кабели. – Москва: Недра, 1966.
 29. Мурзин В.А., Цейтлин Ю.А. Расчет пневматических сетей шахт. – Москва: Недра, 1971.
 30. Пивняк Г.Г. и др. Разработка высокочастотных преобразователей частоты на тиристорах. – Киев: Вища школа, 1972.
 31. Мурзин В.А. и др. Защита рудничных подъемных установок от превышения скорости. – Москва: Недра, 1974.
 32. Озерной М.И. Электрооборудование и электроснабжение подземных разработок угольных шахт. Изд. 5-е. перераб. и доп. – Москва: Недра, 1975.
 33. Электрические сильноточные контакты, устройства регулирования и защиты с жидкометаллическим рабочим телом / Г.Г.Пивняк, К.А.Липковский, В.В.Кирик; Под ред. А.К.Шидловского. – Киев: Вища школа, 1996.
 34. Шидловский А.К., Пивняк Г.Г., Выпанасенко С.И., Слесарев В.В. Эффективные режимы работы электротехнологических комплексов. Монография. – Днепропетровск: НГУ, 2000.
 35. Півняк Г.Г., Довгань В.П., Шкрабець Ф.П. Електричні машини. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 36. Експлуатація електроустановок / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Б.М. Кінаш, А.Я. Рибалко, Ф.П. Шкрабець, З.М. Бахор, А.В. Журахівський – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005.


Проблеми енергозбереження та електроенергетики


Електротехнологічні процеси – найбільш енергоємні, тому підвищення ефективності використання електричної енергії в цих процесах є важливою ланкою в реалізації задачі її економії. Зазначені процеси отримали широке розповсюдження у багатьох галузях промисловості, побуті й сільському господарстві. З розвитком науково-технічного прогресу роль і місце електротехнологічних процесів будуть постійно зростати, тому що ці процеси найбільш чітко автоматизуються і дозволяють отримувати продукцію найвищої якості.

Література з цього питання узагальнює дослідження в галузі розробки, проектування й експлуатації електрообладнання електротехнологічних установок та їх систем електропостачання, подає теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання електроенергії в електротехнологічних процесах, застосовуваних на підприємствах різних галузей промисловості.


 1. Бунько В.А. и др. Вычислительная техника в горнотехнических расчетах. – Киев–Донецк: Вища школа, 1986.
 2. Эффективное использование электроэнергии и топлива в угольной промышленности / Н.И. Волощенко, Э.П. Островский, В.И. Мялковский, Ю.Т. Разумный и др. Под ред. Э.П. Островского, Ю.П. Миновского. – Москва: Недра, 1990.
 3. Проблемы энергосбережения, экологии и способы их решения: Учебное пособие / Г.Г. Пивняк, Н.А. Доброгорский, Н.А. Дудля. – Киев: Вища школа, 1991.
 4. Эффективные режимы работы электротехнологических комплексов / А.К. Шидловский, Г.Г. Пивняк, С.И. Выпанасенко, В.В. Слесарев – Днепропетровск: НГА Украины, 2000.
 5. Півняк Г.Г., Земба А., Дудля М.А. Раціональне використання енергії та навколишнього середовища: Навч. посібник – Дніпропетровськ: НГУ, 2002.
 6. Pivnjak G., Zieba A., Dudla N. Racjonalizacja uzytkowania energii i srodowisko – Krakow-Dniepropietrowsk, 2002.
 7. Півняк Г.Г., Бешта О.С., Тулуб С.Б. Цифрова ідентифікація параметрів електромеханічних систем в задачах енерго- і ресурсозбереження: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004.
 8. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. Енергетика України на початку ХХІ століття. Ч.ІІ. / Г.Г. Півняк, А.К. Шидловський, Б.С. Стогній, М.М. Кулик, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, Г.К. Вороновський. – Киев: Українські енциклопедичні знання, 2004.
 9. G. Pivnjak, M. Kaliski, A. Zięba, L. Mieszczerjakow, M. Dudla. Diagnostyka urządzeń wiertniczych. – Kraków, Dniepropietrowsk, wydawca: Lettra-Graphic, Kraków, 2004.
 10. Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Ворохов Л.П. Тенденції розвитку енергетики України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 11. Разумный Ю.Т., Заика В.Т., Степаненко Ю.В. Энергосбережение. Учеб. пособие. – Днепропетровск: НГУ, 2005.
 12. Воспроизводство шахтного фонда и инвестиционные процессы в угольной промышленности Украины / Г.Г.Пивняк, А.И.Амоша, Ю.П. Ященко, П.И. Пилов, В.И. Салли, М.А. Ильяшов – Киев: Наукова думка, 2005.
 13. Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Іванов О.Б. Енергетичні ресурси України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 14. Крижанівський Є.І., Разумний Ю.Т. Енергоефективність вуглеводневого палива: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 15. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу / Є.І. Крижанівський, М.І. Гончарук, В.Я. Грудз, Ю.Т. Разумний. – Київ.: Інтерпрес ЛТД, 2006.
 16. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали у 2-х томах. Загальні засади енергозбереження. Монографія. / Г.Г. Півняк, А.А. Делійський, І.М. Карп, Ю.П. Корчевой, С.І. Випанасенко, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний та інші. Т.1. – Київ: Академперіодика, 2006.
 17. Життя в науці і освіті. Спогади про С.А.Волотковського / Г.Г. Півняк, В.Д. Трифонов, Д.В. Трифонов, М.М. Білий, Г.А. Кігель. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006.
 18. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. посібник у 2 ч. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. Ч.1.
 19. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. посібник у 2 ч. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. –Ч.2.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт