Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Інформаційні матеріали


Матеріали до дисциплін кафедри можна знайти на ресурсі дистанційної освіти
Moodle


 • Перехідні процеси

Transients in Electric Power Supply Systems

 • Електромеханічні перехідні процеси

Приклад розв’язання задачі

Задачі для самостійного опрацювання

Контрольні запитання для самопідготовки

 • Електропостачання

Методичні вказівки щодо самостійного опрацювання фахової літератури з дисципліни "Електропостачання"

Методичні матеріали до самостійного опрацювання змістовного модуля «Схеми систем електропостачання»

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-2

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-3

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-8

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-9

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-11

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕПП-12

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електропостачання"

 • Електричні апарати

Методичні рекомендації до лабораторних занять (ЕП-1, ЕП-2, ЕП-6, ЕП-7, ЕП-13, ЕП-14)

 • Електроустаткування станцій та підстанцій

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електроустаткування станцій та підстанцій"

 • Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії

Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни "Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії"

 • Основи електрифікації

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕП-3

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕП-13

Методичні вказівки з дисципліни „Основи електрифікації” до самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму Гірництво (частина третя "Електропостачання")

 • Електрифікація гірничих робіт

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-1

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-8

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-9

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-10

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-14

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-15

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-17

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-18

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-19

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-20

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-26

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕГР-27

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електрифікація гірничих робіт"

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Електрифікація гірничих робіт” для студентів заочної форми навчання

 • Сучасна перетворювальна техніка
Сучасна перетворювальна техніка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-2

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-4

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-5

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-6

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-7

Методичні вказівки по дистанційно-очному вивченню дисципліни «Перетворювальна техніка» та виконання контрольної роботи

 • Мікропроцесорна техніка

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МП-3

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МП-4

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МП-5

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МП-6

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МП-7
 • Електротехнологічні установки

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕТУ-1

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕТУ-2

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕТУ-3

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕТУ-4

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ” для студентів денної та заочної форм навчання

 • Енергозбереження

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з дисципліни “Енергозбереження”

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ЕЗ-1(2) “Дослідження графіків електричних навантажень та їх вплив на економіку при виробництві електроенергії” з дисципліни “Енергозбереження”

Методичні вказівки до виконання дослідницької лабораторної роботи ЕЗ-2(2) "Дослідження впливу компенсації реактивної потужності на втрати електроенергії в системах електропостачання" з дисципліни “Енергозбереження”

 • Спеціальні питання електропостачання

Методичні вказівки щодо самостійного опрацювання фахової літератури з дисципліни "Спеціальни питання електропостачання"  

 • Управління електроспоживанням

Методичні вказівки щодо самостійного опрацювання фахової літератури з дисципліни "Управління електроспоживанням"  

 • Наукові та соціальні аспекти енергетики України

Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Наукові та соціальні аспекти енергетики України"  

 • Інформаційні системи обліку енергії

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи обліку енергії”  

 • Основи релейного захисту та автоматики

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-1 «Умовні графічні зображення елементів і пристроїв релейного захисту та автоматики в електричних мережах» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-2 «Вивчення пристроїв релейного захисту і автоматики на електромеханічній елементній базі» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-3 «Дослідження роботи вимірювальних перетворювачів синусоїдального струму» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-5 «Вивчення схем системної та мережної автоматики на традиційній елементній базі» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-6 «Вивчення та дослідження індукційного струмового реле серії РТ-80» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

Методичні вказівки до лабораторної роботи РЗ-7 «Вивчення мікропроцесорного релейного захисту, автоматики та дистанційного управління приєднань 6-35 кВ з використанням цифрової елементної бази» з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»  

 • Холодильне устаткування

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань  

 • Технічна термодинаміка та тепломасообмін

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань  

 • Енергозбереження в будівлях та загапьногалузевих технологіях

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань  

 • Техніка високих напруг

Навчальний посібник  

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  

 • Монтаж та експлуатація електрообладнання

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт