Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра сьогодні

  
        
Завідувач кафедри:

Папаїка Юрій Анатолійович,
       
доктор технічних наук, професор

 

Заснована у 1921 р. як кафедра гірничої електротехніки. У 1965 р. перейменована в кафедру електрифікації гірничих робіт і промислових підприємств, з 1988 р. -  кафедра систем електропостачання, а з 2019 р. -  кафедра електроенергетики.

Створення, становлення і розвиток кафедри пов`язані з іменами видатних учених в галузі електротехніки – першого завідувача, проф. Г.Є.Євреїнова (1921-1937), завідувачів: проф. В.Б.Уманського (1937-1941), проф. Н.Є.Куваєва (1944-1948, 1950-1959), доц. С.М.Майміна (1948-1950), проф. С.А.Волотковського (1959-1976), акад. Г.Г.Півняка (з 1976), професорів В.П.Нікітіна, Н.А.Іванова, С.М.Усатого, В.А.Круковського, С.І.Тельного, В.О.Бунька й ін.


На сьогоднішній момент відкрито ряд інноваційних лабораторій, які задіяні при виконанні наукових досліджень та підготовці фахівців за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:


Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Освітні рівні: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)


Напрями наукової діяльності:

  • гірнича і металургійна енергетика;
  • електропостачання;
  • перетворювальна техніка;
  • електротехнології;
  • енергетичний менеджмент;
  • децентралізовані системи електрозабезпечення;
  • енергоефективність будівель і споруд;
  • інтеграція електромобілів в енергетичну інфраструктуру;
  • стійкість енергосистеми та вузлів навантаження. 

Навчальний процес забезпечують: академік НАН України, 4 професори, серед яких 2 доктори і 2 кандидати технічних наук; 4 доценти – кандидати наук; 1 старший викладач; 3 асистенти, серед яких 1 кандидат технічних наук; аспіранти.


Кафедрою здійснюється підготовка аспірантів і докторантів.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт