Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуОсвітні програми вищої освіти

Спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 
Рівень  2019 2020 2021 2022 2023
Третій (освітньо-науковий) Переглянути Переглянути
Переглянути

 Переглянути   

З програмами можна також ознайомитися за посиланням:
Перелік освітньо-професійних програм НТУ "ДП"Дисципліни обов'язкової частини 

освітньої програми

Аспіранти спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Шифр Освітній компонент  Робоча програма / Силабус
З1 Іноземна мова для науки і освіти (англійська / німецька / французька) РП Силабус
З2 Філософія науки та професійна етика РП Силабус
Б1 Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності РП Силабус
Б2 Методологія та організація наукових досліджень РП Силабус
Б3 Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проєктами РП Силабус
Б4 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності РП Силабус
Ф1 Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки РП Силабус
Ф2 Планування експерименту в електромеханіці
РП Силабус
Ф3 Прогнозування та контроль енергоспоживання промислових підприємств РП СилабусДисципліни вибіркової частини 

освітньої програми


Освітній компонент

Робоча програма / Силабус

1 Наукові та інноваційні задачі електромагнітної сумісності РП Силабус
2 Енергоефективні автоматизовані електротехнічні та електромеханічні комплекси та системи широкого технологічного призначення РП Силабус
3 Наукові проблеми безпеки та надійності енергосистем РП Силабус
4 Особливі режими роботи електричних машин (120 годин) РП Силабус
5 Впровадження сучасних досягнень силової електроніки в спеціальних пристроях систем електропостачання РП Силабус
6 Електричні генератори у системах відновлюваної енергетики РП Силабус
7 Наукові засади побудови пристроїв контролю опору ізоляції розподільчих мереж РП Силабус
8 Особливі режими роботи електричних машин (150 годин)
РП Силабус


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт