Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Лікбез


Підвисьте свою обізнаність у електротехніці та електротехнологіях завдяки навчальним фільмам доби розвиненої вітчизняної наукової думки та прагнення до освіченості

Электротехника и электроника: Учеб. пособие для ПТУ/М. К. Бечева, И. Д. Златенов, П. Н. Новиков, Е. В. Шапкин. — М.: Высш. шк., 1991. — 224 с.: ил.
Электротехника и электроника: Учеб. пособие для ПТУ/М. К. Бечева, И. Д. Златенов, П. Н. Новиков, Е. В. Шапкин. — М.: Высш. шк., 1991. — 224 с.: ил.

У посібнику даються основні положення електростатики, відомості про електротехнічні матеріали, електричні та магнітні ланцюги, електронні прилади і пристрої, електричні машини й апарати, електричні виміри, виробництво, розподіл та споживання енергії.

 Ознайомтесь з ілюстраційними матеріалами до таких тем: "Постійний струм", "Електричне поле", "Магнітне поле", "Змінний струм", "Трифазний струм", "Електричні вимірювання", "Машини постійного струму", "Трансформатори", "Асинхронні машини", "Синхронні машини", "Електронні та іонні прилади", "Виробництво і розподіл електричної енергії", "Електричне освітлення".

Электротехника и электроника: Учеб. пособие для ПТУ/М. К. Бечева, И. Д. Златенов, П. Н. Новиков, Е. В. Шапкин. — М.: Высш. шк., 1991. — 224 с.: ил.
   

 
© 2006-2020 Інформація про сайт