Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Е. І. Расовський

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
У МАЛЮНКАХ І КРЕСЛЕННЯХ

 
Частина I
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Видання друге перероблене
1952 р

 
 

Викладання електротехніки в середніх і вищих технічних школах часто ускладнюється відсутністю посібників, що забезпечують наочність навчання. Складні процеси в електричних ланцюгах, в електричних машинах і апаратах важко зобразити наочно на дошці.Застосування експериментальних установок, демонстраційних моделей та наочних навчальних посібників сприяє з'ясуванню слухачами фізичної сутності розглянутих явищ і кращому засвоєнню матеріалу, що викладається.

Тривалий досвід викладання теоретичних основ електротехніки та курсу загальної електротехніки в Московському інституті механізації і електрифікації сільського господарства імені В. М. Молотова (МІМЕСХ) повністю підтверджує доцільність використання таких дослідів і наочних посібників.

Радянські середні і вищі технічні навчальні заклади мають значну кількість сучасного лабораторного обладнання, високоякісних підручників і навчальних посібників з електротехніки. Однак небагато закладів володіють достатньо обладнаними демонстраційними кабінетами і належними наочними посібниками.

Цей посібник призначений для широкого кола осіб, які вивчають і викладають електротехніку. У таблицях наведені малюнки і схеми установок і моделей демонстраційного кабінету кафедри основ електротехніки МІМЕСХ. Посібник складено колективом кафедри (Ш. М. Алукер, І. А. Васильєва, М. Д. Камінський, Е. І. Расовський, П. Ф. Скворцов) під редакцією Е. І. Расовського і складається з двох частин.

Перше видання I частини цього посібника вийшло друком в 1950 р і повністю розійшлося до моменту виходу в світ II частини цього посібника в 1951 р

У новому виданні враховані цінні зауваження і побажання, отримані від читачів.

Значній переробці піддалися глави перша і третя, і частково глави друга та п'ята. Глава четверта залишилася без істотних змін з причин, не залежних від автора.

Автор приносить глибоку подяку проф. Е. В. Нітусову, проф. М. Ф. Пояркову, проф. В. Н. Степанову і доценту А. І. Даревскій за ряд дуже цінних вказівок.

Особливу подяку автор висловлює проф. В. Ю. Ломоносову, який взяв на себе обов'язок з рецензування обох частин посібника.

Відгуки та побажання просимо надсилати на адресу: Москва, Шлюзова наб., Д. 10. Госенергоіздат.

Автор


 
СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН І ОДИНИЦЬ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

 
Величина Позначення Одиниця виміру Позначення
російським
шрифтом
латинським
або 
грецьким 
шрифтом

1 Основні одиниці абсолютної електромагнітної системи МКСА (метр, кілограм, секунда, ампер).


 
ПРИСТАВКИ ДЛЯ УТВОРЕННЯ КРАТНИХ І ЧАСТИННИХ ОДИНИЦЬ

 
Найменування Відношення 
до 
головної 
одиниці
Позначення
російським 
шрифтом
латинським 
або 
грецьким 
шрифтом

П р и м і т к а. Одиниці, кратні за часом амперсекунде і ваттсекунде, утворюються за правилами одиниць часу, а саме, ампер година [ач, Ah] ват година [втч, Wh].

 

 
 

Глава перша.

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

 1. Електричний заряд
 2. Провідники й ізолятори
 3. Електричне поле
 4. Електрична напруга
 5. Електричний потенціал
 6. Провідники в електричному полі
 7. Електричний струм
 8. Електрична потужність
 9. Перетворення енергії в електричному ланцюзі
 10. Гальванічні елементи
 11. Свинцеві акумулятори
 12. Залізо-нікелеві (лужні) акумулятори
 13. Закон Ома
 14. Закон Ленца-Джоуля
 15. Електричний опір
 16. Реостати
 17. Нелінійні опори
 18. Послідовне з'єднання опорів
 19. Паралельне з'єднання опорів
 20. Графік потенціалу
 21. Змішане з'єднання опорів
 22. Вимірювання струму і напруги
 23. Електрорушійна сила джерела і напруга на його затискачах
 24. Електрорушійна сила приймача і напруга на його затискачах
 25. Послідовне з'єднання джерел і приймачів
 26. Паралельне з'єднання джерел або приймачів
 27. Паралельне з'єднання джерел або приймачів (продовження)
 28. Розгалужені ланцюги
 29. Нагрівання і охолодження проводів
 30. Плавкі запобіжники
 31. Втрата напруги в проводах
 32. Висока і низька напруга
 33. Крокова напруга

Глава друга.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 1. Однорідне електричне поле
 2. Поляризація діелектриків
 3. Електричне зміщення
 4. Діелектрична проникність
 5. Ємність
 6. Конденсатори
 7. Зарядка і розрядка конденсаторів
 8. Паралельне і послідовне з'єднання конденсаторів
 9. Діелектричні ланцюга
 10. Циліндричний конденсатор
 11. Двухдротова лінія
 12. Енергія електричного поля
 13. Механічні сили в електричному полі
 14. Пробій діелектрика

Глава третя.

МАГНІТНЕ ПОЛЕ

 1. Магнітне поле
 2. Магнітна індукція
 3. Правило лівої руки
 4. Закон повного струму
 5. Правило штопора
 6. Магнітний потік
 7. Феромагнетизм
 8. Намагніченість
 9. Напруженість магнітного поля
 10. Напруженість магнітного поля (продовження)
 11. Крива намагнічення і петля гістерезису
 12. Криві намагнічення електротехнічної сталі і чавуну
 13. Магнітна проникність
 14. Магнітний ланцюг
 15. Розрахунок магнітного кола
 16. Розгалужені магнітні ланцюги
 17. Постійні магніти 
  Розрахунок постійних магнітів
 18. Електромагнітна індукція
 19. Перетворення енергії в електричному генераторі
 20. Перетворення енергії в електричному двигуні
 21. Зубчастий якір
 22. Уніполярна індукція
 23. Закон електромагнітної індукції
 24. Закон електромагнітної індукції (продовження)
 25. Вихрове електричне поле
 26. Вихрові струми
 27. Енергія магнітного поля
 28. Самоіндукція
 29. Включення і вимикання ланцюга з індуктивністю
 30. Індуктивність кабелю і двухпроводной лінії
 31. взаємоіндукція
 32. Механічні сили в магнітному полі (електромагнітні сили)
 33. Закон електромагнітних сил
 34. Закон Ампера
 35. Електромагніти

Глава четверта.

ЗМІННИЙ СТРУМ

 1. Отримання змінного струму
 2. Найпростіший генератор змінного струму
 3. Векторні і лінійні діаграми
 4. Чинне і середнє значення змінного струму або напруги
 5. Додавання і віднімання змінних струмів або напруг
 6. Взаємодія змінних струмів
 7. Ватметр в колі змінного струму
 8. Ланцюг змінного струму з активним опором
 9. Ланцюг змінного струму з індуктивністю
 10. Ланцюг змінного струму з ємністю
 11. Паралельне з'єднання індуктивності та ємності
 12. Електричний коливальний контур
 13. Послідовне з'єднання активного і індуктивного опорів
 14. Послідовне з'єднання активного і ємнісного опорів
 15. Послідовне з'єднання індуктивності та ємності
 16. Резонанс напруг
 17. Послідовний ланцюг змінного струму
 18. Паралельне з'єднання активного опору і індуктивності
 19. Паралельне з'єднання активного опору і ємності
 20. Активна і реактивна складові загальної напруги або струму
 21. Паралельне з'єднання споживачів змінного струму
 22. Коефіцієнт потужності
 23. Компенсація зсуву фаз
 24. Паралельні ланцюги змінного струму
 25. Резонанс струмів
 26. Послідовно-паралельні ланцюги змінного струму
 27. Електрорушійна сила і напруга генератора змінного струму
 28. Паралельне з'єднання генераторів
 29. Падіння і втрата напруги
 30. Передача енергії змінним струмом (демонстраційна установка)
 31. Ланцюги з взаимоиндукцією
 32. Перетворення енергії в трансформаторі
 33. Ланцюги, що містять сталь
 34. Реактивна котушка

Глава п'ята.

ТРИФАЗНИЙ СТРУМ

 1. Найпростіший генератор трифазного струму
 2. Холостий хід трифазного генератора
 3. З'єднання зіркою (Υ)
 4. Миттєве струморозподілення при з'єднанні зіркою (демонстраційна установка)
 5. Несиметричне навантаження при з'єднанні зіркою (чотирипровідна система)
 6. Несиметричне навантаження при з'єднанні зіркою (трипровідна система)
 7. Зсув нейтрали
 8. З'єднання трикутником (Δ)
 9. Миттєве струморозподілення при з'єднанні трикутником
 10. Несиметричне навантаження при з'єднанні трикутником
 11. Перемикання із зірки на трикутник
 12. Потужність трифазного ланцюга
 13. Вимірювання потужності в трипровідній системі
 14. Метод двох ватметрів при симетричному навантаженні
 15. Метод двох ватметрів при симетричному навантаженні (продовження)
 16. Метод одного ватметра (симетричне навантаження фаз)
 17. Вимірювання реактивної потужності
 18. Паралельне з'єднання споживачів трифазного струму
 19. Втрата напруги в проводах
 20. Обертове магнітне поле (двофазне)
 21. Обертове еліптичне магнітне поле
 22. Двополюсне обертове магнітне поле
 23. Багатополюсне обертове магнітне поле
 24. Замкнутий контур в обертовому магнітному полі
 

 
Ш. М. Алукер, І. А. Васильєва,
Е. І. Расовський, П. Ф. ШПАКІВ

 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
У МАЛЮНКАХ І КРЕСЛЕННЯХ
під загальною редакцією Е. І. Расовського

 
Частина II
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, АПАРАТИ І УСТАНОВКИ
Видання четверте
1966 р

 

 

Досвід використання наочних посібників у викладанні і вивченні електротехніки підтвердив їх доцільність. За п'ятнадцять років, що минули з моменту випуску в світ першого видання навчального посібника «Електротехніка в малюнках і кресленнях», число осіб, що використовують його, значно зросло. Численні відгуки людей, які викладають і вивчають електротехніку, дозволили авторам зробити ще один крок у вдосконаленні цього посібника.

У порівнянні з третім виданням, що вийшли з друку в 1964 р і вже давно розійшлися, це, четверте, видання перероблено і переглянуто з урахуванням зауважень і пропозицій читачів, а також нових досягнень вітчизняної електротехніки і електроенергетики.

Автори дуже вдячні всім хто надіслали свої відгуки та зауваження щодо перших трьох видань цього посібника, значно сприяли підвищенню його якості.

Пропоноване четверте видання, як і перші три, складено під загальною редакцією Е. І. Расовського колективом кафедри Теоретичних основ електротехніки Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва (МІІСП).

Авторами окремих глав є: Ш. М. Алукер - глави 3, 7 і 8; І. А. Васильєва - глава 3; Е. І. Расовський - глава 6; П. Ф. Скворцов - глави 3, 4 і 5.

У деяких таблицях глав 3 і 4 використані матеріали передчасно загиблого на фронті Великої Вітчизняної війни незабутнього товариша і друга - доцента кафедри М. Д. Камінського.

Автори усвідомлюють, що і дане видання не позбавлене недоліків, і будуть дуже вдячні всім особам, які надішлють свої зауваження і побажання: за адресою: Москва, Шлюзова наб., 10, видавництво «Енергія».

 

 
 

Глава перша.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ (Ш. М. Алукер)

 1. Умовні позначення
 2. Вузли та деталі приладів
 3. Магнітоелектричні прилади
 4. Електромагнітні прилади
 5. Електродинамічні прилади
 6. Індукційні прилади
 7. Випрямні (детекторні) прилади
 8. Термоелектричні прилади
 9. Електронні прилади
 10. Вібраційні- і електростатичні прилади
 11. Гальванометри
 12. Вимірювальні мости
 13. Потенціометри
 14. Самописні прилади
 15. Електромеханічний осцилограф
 16. Електронний осцилограф (Е. М. Расонекні)
 17. Вимірювальні трансформатори
 18. Вимірювання струму і напруги
 19. Вимірювання потужності і облік електричної енергії
 20. Вимірювання опорів
 21. Компенсаційний метод вимірів
 22. Повірка приладів
 23. Електричні вимірювання неелектричних величин
 24. Перетворювачі (датчики)
 25. Електричні виміри механічних величин (приклади)

Глава друга.

МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (П. Ф. ШПАКІВ)

 1. Машина постійного струму
 2. Конструкції машин постійного струму (основні види виконання)
 3. Магнітна система машини постійного струму
 4. Якір машини постійного струму
 5. Обмотка якоря
 6. Струмознімальний пристрій
 7. Петльова і хвильова обмотки (принцип виконання)
 8. Схеми обмоток якоря
 9. Випрямлення струму
 10. Електрорушійна сила (е. р. с.) якоря
 11. Обертаючий момент якоря
 12. Реакції якоря
 13. Комутація струму
 14. Генератор з незалежним збудженням
 15. Генератор з паралельним збудженням (шунтовой генератор)
 16. Генератор з послідовним збудженням (серієсний генератор)
 17. Генератор зі змішаним збудженням (компаундний генератор)
 18. Паралельна робота генераторів постійного струму
 19. Паралельна робота генератора з акумуляторною батареєю
 20. Двигун з паралельним збудженням (шунтовой двигун)
 21. Двигун з послідовним збудженням (серієсний двигун)
 22. Двигун зі змішаним збудженням (компаундний двигун)
 23. Втрати в машинах постійного струму
 24. Коефіцієнт корисної дії (к. к. д.)
 25. Пускові і регулювальні реостати

Глава третя.

ТРАНСФОРМАТОРИ (І. А. Васильєва)

 1. Трансформатори
 2. Трифазні трансформатори
 3. Магнітопроводи
 4. Обмотки трансформаторів
 5. Обмотки трансформаторів (продовження)
 6. Бак і пристрій для охолодження трансформатора
 7. Уведення і захисні пристрої трансформатора
 8. Холостий хід трансформатора
 9. Навантаження трансформатора
 10. Коротке замикання трансформатора
 11. Втрата напруги в трансформаторі
 12. Коефіцієнт корисної дії
 13. Групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів
 14. Паралельна робота трансформаторів
 15. Паралельна робота трансформаторів (продовження)
 16. Автотрансформатори

Глава четверта.

АСИНХРОННІ МАШИНИ (П. Ф. ШПАКІВ)

 1. Асинхронний трифазний двигун з фазним ротором
 2. Асинхронний трифазний двигун з короткозамкненим ротором
 3. Асинхронні двигуни єдиної серії А
 4. Одношарова обмотка асинхронного двигуна
 5. Двошарова обмотка асинхронного двигуна
 6. Магнітна система трифазного асинхронного двигуна
 7. Принцип дії асинхронного двигуна
 8. Електрорушійна сила (е. р. с.) статора і ротора двигуна
 9. Схема заміщення асинхронного двигуна
 10. Енергетична діаграма і к. п. д. двигуна
 11. Обертаючий момент асинхронного двигуна
 12. Кругова діаграма асинхронного двигуна
 13. Двигуни з витісненням струму в роторі
 14. Регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна
 15. Пуск в хід двигунів з фазним ротором
 16. Пуск в хід двигунів з короткозамкненим ротором
 17. Апаратура управлінні і захисту
 18. Апаратура управлінні і захисту (продовження)
 19. Однофазний асинхронний двигун
 20. Індукційний регулятор
 21. Асинхронний генератор

Глава п'ята.

СИНХРОННИ МАШИНИ (П. Ф, ШПАКІВ)

 1. Синхронна машина
 2. Турбогенератор
 3. Турбогенератор (продовження)
 4. Гідрогенератор
 5. Гідрогенератор (продовження)
 6. Магнітна системі синхронної машини
 7. Статор — якір синхронної машини
 8. Одношарова обмотка статора
 9. Двошарова обмотка статора
 10. Електрорушійна сила (е. р. с.) статора-якоря
 11. Реакція якоря
 12. Синхронний генератор
 13. Синхронний генератор з самозбудженням
 14. Синхронний генератор з постійними магнітами
 15. Паралельна робота синхронних генераторів
 16. Синхронний двигун
 17. Синхронний двигун (продовження)
 18. Втрати і к. п. д. синхронної машини

Глава шоста.

ЕЛЕКТРОННІ І ІОННІ ПРИЛАДИ (Е. І. Расовський)

 1. Випрямлення змінного струму
 2. Випрямлення трифазного струму
 3. Напівпровідникові випрямлячі
 4. Селенові випрямлячі
 5. Германієві випрямлячі
 6. Катоди електронних ламп
 7. Двоелектродна лампа (діод)
 8. Трьохелектродна лампа (тріод)
 9. Ламповий підсилювач
 10. Багатокаскадний підсилювач
 11. Ламповий генератор
 12. Генератор високої частоти
 13. Германієві точкові тріоди (транзистори)
 14. Германієві площинні тріоди
 15. Газотрон
 16. Тиратрон (газотрон з керуючою сіткою)
 17. Однофазний ртутний випрямляч
 18. Трифазний ртутний випрямляч
 19. Металевий ртутний випрямляч
 20. Електронна оптика I (рух електронів в електричному полі)
 21. Електронна оптика II (рух електронів в магнітному полі)
 22. Електронно-променева трубка
 23. Електронний мікроскоп
 24. Фотоелемент

Глава сьома.

ВИРОБНИЦТВО І РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (Ш. М. Алукер)

 1. Схема електропостачання від районної електростанції
 2. Теплова електростанція
 3. Дрібні стаціонарні та пересувні теплові електростанції
 4. Гідроелектрична станція
 5. Атомна електростанція
 6. Вітроелектрична станція
 7. Розподільний пристрій
 8. Розподільний щит (щит управління)
 9. Відкрита трансформаторна підстанція
 10. Трансформаторних пункт
 11. Комплектна трансформаторна підстанція 35/10 кВ
 12. Повітряні лінії
 13. Кабельні лінії
 14. Комутаційна апаратура
 15. Захисна апаратура
 16. Висока і низька напруги (Е. І. Расовскнй)
 17. Крокова напруга (Е. І. Расовскнй)
 18. Захисне заземлення і заземлюючі пристрої

Глава восьма.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ (Ш. М. Алукер)

 1. Основні поняття
 2. Світлотехнічні величини і одиниці
 3. Електричні джерела світла
 4. Освітлювальні прилади (світильники)
 5. Розрахунок освітлення та розміщення світильників
 6. Освітлювальна проводка
 
© 2006-2018 Інформація про сайт