Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
АспірантамАспіранти спеціальності 141

Циган Павло Сергійович
Лябагова Тетяна Валеріївна
Кобилянський Станіслав Василійович
Гуревич ДмитроВипускники
освітньо-наукової програми


Бешта Олександр Олександрович
 


Інформація щодо вступу до аспірантури
(дати та етапи вступу, суми оплати для контрактників тощо)Ознайомитись
 

Анкетування аспірантів 

Академічна мобільність НПП та здобувачів


CERTIFICATE is presented to Gennadiy Pivnyak to certify that he successfully completed 180-hour distance internship in Hochschule Esslingen University of Applied Sciences (01.03.21-31.05.21) according to the individual program and earned 6 credits ECTS.

BRITISH COUNCIL. Certificate. Aptis. Forward thinking -- english testing. Candidate Report. Candidate Name: Oleksandr Balakhontsev.

BRITISH COUNCIL. Certificate. Oleksandr Balakhontsev attended and successfully completed a 35-hour course Academic Teaching Excellence.

DAAD. Erasmus+. Reutlingen University. Letter of confirmation for Staff Mobility to Mr. Associate Professor Oleksandr Balakhontsev (National Technical University Dnipro Polytechnic).

ДИПЛОМ за III місце на електротехнічному факультеті у конкурсі Кращий молодий вчений НТУ “Дніпровська політехніка” у 2019 році аспіранту кафедри Електроенергетики Цигану Павлу Сергійовичу.

Почесний диплом Цигану Павлу Сергійовичу за визначні заслуги у підготовці фахівців для України, сумлінну працю та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету.

Подяка Цигану Павлу за організацію першої частини практикуму «основи емоційного інтелекту» в рамках навчально-просвітницького циклу "Від ідеї - до дії".

СЕРТИФІКАТ щодо навчання Цигана Павла на тренінгу з підготовки проектних заявок на освітні проекти в рамках проекту Жана Моне за програмою Європейського союзу ERASMUS + «Європейська проектна культура» (EUROPROC).

СЕРТИФІКАТ участі Цигана Павла в "Архітектурі майбутнього 2019".

СЕРТИФІКАТИ Гуревича Дмитра Юрійовича.

ПОДЯКА студентці гр.141м-18-3 Лябаговій Тетяні Валеріївні за високі досягнення в навчанні та активну участь в науковій роботі і громадському житті університету.

WYRÓŻNIENIE w kategorii „NAJLEPSZA PREZENTACJA” dla Tetiany Liabahova i Maryny Kyrychenko za pracę pt. „Analiza generatora asynchronicznego dwustronnego zasilania do elektrowni wiatrowej” zaprezentowaną podczas V Konferencji Naukowej dla Studentów i Doktorantów Generacja - Przesył - Wykorzystanie. GPW2018.

DAAD. CERTIFICATE of Participation. Tetiana Liabahova has attended international conference "Transposition of the Acquis Communautaire: Migration and Environment" held at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU), Cottbus, Germany.

DAAD. CERTIFICATE of Attendance. Student Tetiana Liabahova has actively participated in the Study Seminar Challenges of Sustainability in the Industrial Sector in Countries with Economies in Transition" held at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU), Cottbus, Germany.

DAAD. CERTIFICATE of Attendance. Tetiana Liabahova has participated in the Study Seminar "SUSTAINABILITY IN THE INDUSTRIAL SECTOR" conducted in the framework of the DAAD Programme "Eastern Partnerships".

CERTIFICATE of Attendance for International Academic Mobility Program and Professional Development of Teaching Staff and Researchers. Ivan Lutsenko.

CERTIFICATE acknowledges, that Lutsenko Ivan has passed the language exam obtained overall grade equals FCE B2 according to CEFR.

CERTIFICATE. Mr Yurii Papaika attend successfully the scientific workshop about “Electromagnetic Compatibility at Power Supply Systems” At the Wroclaw University of Science and Technology.

Розклад занять аспірантів


Ознайомитись
 

Потенційні керівники здобувачів та їх напрямки досліджень


ПІВНЯК Геннадій Григорович
БЕШТА Олександр Степанович
САДОВОЙ Олександр Валентинович
АЗЮКОВСЬКИЙ Олександр Олександрович
ПАПАЇКА Юрій Анатолійович
РОГОЗА Михайло Валентинович
ІВАНОВ Олексій Борисович
ХІЛОВ Віктор Сергійович
ЦИПЛЕНКОВ Дмитро Володимирович
ХУДОЛІЙ Сергій Сергійович
КОЛБ Андрій Антонович
БАЛАХОНЦЕВ Олександр Васильович
ЛУЦЕНКО Іван Миколайович
 

Лабораторії та обладнання для досліджень


ОзнайомитисьПлани освітнього процесу


План 2016 року.
План 2017 року.
План 2018 року.
План 2019 року.
План 2020 року.
План 2021 року.Освітньо-наукові програми


ОНП 2017 року.
ОНП 2018 року.
ОНП 2019 року.
ОНП 2020 року.
ОНП 2021 року.

РЕЦЕНЗІЯ Інституту електродинаміки на освітньо-наукову програму «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

РЕЦЕНЗІЯ ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" на освітньо-наукову програму «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

РЕЦЕНЗІЯ ПАТ "Центральна енергетична компанія" на освітньо-наукову програму «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 Робочі програми навчальних дисциплін


 
Дисципліни обов'язкової частини освітньої програми
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"


З1 Іноземна мова для науки і освіти (англійська/німецька/французька).
З2 Філософія науки та професійна етика.
Б1 Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності.
Б2 Методологія та організація наукових досліджень.
Б3 Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проєктами.
Б4 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.
Ф1 Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки.
Ф2 Планування експерименту в електромеханіці.
Ф3 Прогнозування та контроль енергоспоживання промислових підприємств.


Дисципліни вибіркової частини освітньої програми
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"


РП Наукові та інноваційні задачі електромагнітної сумісності. + СИЛЛАБУС
РП Енергоефективні автоматизовані електротехнічні та електромеханічні комплекси та системи широкого технологічного призначення. + СИЛЛАБУС
РП Наукові проблеми безпеки та надійності енергосистем. + СИЛЛАБУС
РП Особливі режими роботи електричних машин (120 годин). + СИЛЛАБУС
РП Впровадження сучасних досягнень силової електроніки в спеціальних пристроях систем електропостачаня. + СИЛЛАБУС
РП Електричні генератори у системах відновлюваної енергетики.
РП Наукові засади побудови пристроїв контролю опору ізоляції розподільчих мереж.
РП Особливі режими роботи електричних машин (150 годин).Договори про співпрацю

міжнародного рівня:РАМКОВА УГОДА про спільне керівництві дисертантами між Національним гірничим університетом та Есслінгеіскім університетом прикладних наук

РАМКОВА УГОДА про спільне керівництві дисертантами між Національним гірничим університетом та Вищою школою техніки і економіки Ройтлинген

ДОГОВІР про захист дисертації з використанням принципів взаємного наукового керівництва між Національним Гірничим Університетом м. Дніпропетровськ (Україна) і Технічним університетом Гірнича Академія м. Фрайберг (ФРН)

УГОДА про співпрацю між Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташіца в Кракові і Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»

ДОГОВІР щодо встановлення прямих зв'язків у сфері освіти та науково-технічної діяльності між Інститутом електроенергетики Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» і Факультетом електротехніки Технічного університету «Вроцлавська політехніка»

ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ДІЙ у рамках реалізації угоди про співпрацю між ТУ «Вроцлавська політехніка» і Національним гірничим університетом (дослідницький університет України)


національного рівня:


ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Вінницьким Національним технічним університетом

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та розширеної взаємодії щодо підвищення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Інститутом електродинаміки НАН України

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та розширеної взаємодії щодо підвищення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» між Кафедрою електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та Відділом електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Приазовським державним технічним університетом

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Національним університетом «Запорізька політехніка»

ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Запорізьким національним університетом
 

Зустрічі з роботодавцями, професіоналами-практиками та провідними науковцями


Онлайн-зустріч з представниками НЕК "Укренерго

Зустріч здобувачів освітньо-наукового рівня PhD спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та майбутніх аспірантів з представником роботодавців, професіоналом-практиком, директором ТОВ "ЕДС-ПРОЕКТ" Богданом Макарчуком

Зустріч аспірантів спеціальності 141 з академіком НАН України Півняком Г.Г.

Зустріч аспірантів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка те електромеханіка", наукових керівників, а також потенційних здобувачів освітньо-наукового рівня PhD відповідної спеціальності з керівником оперативно-диспетчерської групи Дніпровського РЕЦ відділу оперативного управління ВП «Дніпровська ЕС» НЕК «Укренерго» Румянцевим А.С.

Зустріч представників професорсько-викладацького складу Дніпровської політехніки з керівниками технічних підрозділів АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на чолі з Сергієм Березовським.

Студенти НТУ "Дніпровська політехніка" беруть участь у конкурсі інженерних проєктів від компанії Донецьксталь.

Обговорення проблематики розвитку SmartGrid систем в розподільчих мережах з фахівцями ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Обговорення проблематики мікрогрідсистем та впровадження ВДЕ з представниками ДТЕК "Дніпровські електромережі" та представниками бізнесу.

Обговорення спільних наукових проєктів та досліджень з КБ "Південне".Електронні ресурси відділу аспірантури НТУ "ДП"


http://as-doc.nmu.org.ua/ua/
https://www.facebook.com/groups/196753854239651/


© 2006-2022 Інформація про сайт