Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Атестація здобувачів вищої освіти


  • Стандарти вищої освіти

Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра

Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи магістра

  • Форми

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ пояснювальної записки кваліфікаційної роботи

ЗАВДАННЯ на кваліфікаційну роботу

ШАБЛОН презентацій в корпоративному стилі

  • Методичні рекомендації до виробничої та передатестаційної практик

Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Методичні рекомендації до передатестаційної практики для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  • Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт