Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Таблиця відповідності використовуваних шкал оцінювання знань студентів
 
Шкала ECTS Національна шкала
диференційована недиференційована
Оцінка Рівень
досягнень, %
Оцінка Рівень
досягнень, %
Оцінка Рівень
досягнень, %
A 90 – 100
Відмінно 90 – 100
B 82 – 89
C 74 – 81
Добре 74 – 89
D 64 – 73
E 60 – 63
Задовільно 60 – 73
Зараховано 60 – 100
FX 35 – 59
Незадовільно з можливістю повторного складання 35 – 59
Не зараховано з можливістю повторного складання 35 – 59
F 0 – 34
Незадовільно з обов'зковим повторним вивченням дисципліни 0 – 34
Не зараховано з обов'зковим повторним вивченням дисципліни 0 – 34
 

 

© 2006-2019 Інформація про сайт