Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра сьогодні


Заснована у 1921 р. як кафедра гірничої електротехніки. У 1965 р. перейменована в кафедру електрифікації гірничих робіт і промислових підприємств, з 1988 р. -  кафедра систем електропостачання, а з 2019 р. -  кафедра електроенергетики.

Створення, становлення і розвиток кафедри пов`язані з іменами видатних учених в галузі електротехніки – першого завідувача, проф. Г.Є.Євреїнова (1921-1937), завідувачів: проф. В.Б.Уманського (1937-1941), проф. Н.Є.Куваєва (1944-1948, 1950-1959), доц. С.М.Майміна (1948-1950), проф. С.А.Волотковського (1959-1976), акад. Г.Г.Півняка (з 1976), професорів В.П.Нікітіна, Н.А.Іванова, С.М.Усатого, В.А.Круковського, С.І.Тельного, В.О.Бунька й ін.


Кафедра готує фахівців за професійними спрямуваннями спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

  • електротехнічні системи електроспоживання (ЕП);
  • енергетичний менеджмент (ЕПм);

Рівні підготовки: бакалавр, магістр.


Напрями наукової діяльності:

  • гірнича і металургійна енергетика;
  • електропостачання;
  • перетворювальна техніка;
  • електротехнології;
  • енергетичний менеджмент.

Навчальний процес забезпечують: академік НАН України, 2 професори, серед яких 1 доктор і 1 кандидати технічних наук; 6 доцентів – кандидатів наук; 2 старших викладача; 3 асистенти.


Кафедрою здійснюється підготовка аспірантів і докторантів.


Міжнародна співпраця. Підтримуються зв`язки з університетами й організаціями Польщі (Краківська гірничо-металургійна академія), Німеччини (Берлінський і Бранденбурзький технічні університети), США (Міжнародна Асоціація економії електроенергії і Американська Асоціація економії електроенергії) й інші.

© 2006-2019 Інформація про сайт