Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Дипломування


  • Стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти: СВО НГУ КР-02.
Кваліфікаційні роботи випускників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт

Стандарт вищої освіти: СВО НГУ НМЗ–05.
Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу

  • Форми

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ пояснювальної записки кваліфікаційної роботи

ЗАВДАННЯ на кваліфікаційну роботу

  • Матеріали для оформлення диплому

Шаблон дипломного проекту (задайте запитання з приводу його використання)

Шаблон для текстового редактора з рамками і штампами для оформлення диплому

  • Методичні вказівки до виробничої та переддипломної практик

Робоча програма виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання"

Робоча програма виробничої та переддипломної практик для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності 7(8).05070205 "Електромеханічні системи геотехнічних виробництв"

Робоча програма виробничої та переддипломної практик для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "СПЕЦІАЛІСТ" та "МАГІСТР" напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності 7(8).05070205 "Електромеханічні системи геотехнічних виробництв"

  • Методичні вказівки щодо виконання дипломних проектів

Методичні вказівки до дипломного проектування та переддипломної практики для студентів спеціальності 8.000008 "Енергетичний менеджмент";

Методичні вказівки до дипломного проектування студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності 7(8).05070205 "Електромеханічні системи геотехнічних виробництв"

Методичні вказівки до дипломного проектування студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "СПЕЦІАЛІСТ" та "МАГІСТР" напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності 7(8).05070205 "Електромеханічні системи геотехнічних виробництв"

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" за напрямом підготовки 050701 – "Електротехніка та електротехнології"
© 2006-2019 Інформація про сайт