Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Спеціальності


ab_ukr.jpg

Електроенергетика сьогодні – серцево-судинна система країни, що живить усі сфери її життєдіяльності. Це, в свою чергу, – гарантовані робочі місця для кваліфікованих фахівців-енергетиків в енергопостачальній, гірничо-металургійній, промисловій, житлово-комунальній, телекомунікаційній, аграрній, будівельній, транспортній, розважальній та інших галузях економіки країни. В сучасних умовах кожна із запропонованих спеціалізацій стає все більш перспективною і затребуваною.


 • ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 14 «ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
  (дивіться освітні програми бакалавра та магістра)

  • Професійне спрямування "Електротехнічні системи електроспоживання"
   • ФАХОВА КАФЕДРА: систем електропостачання
   • ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: електротехнічне обладнання, устаткування, пристрої для виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.
   • ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: використання систем електропостачання у видобувній промисловості, металургії, будівництві, машинобудуванні, сільському господарстві, на транспорті тощо.
   • КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ: гірничий інженер-електрик, молодший інженер-електрик.
   • ПОСАДИ ФАХІВЦІВ: головний енергетик, заступник енергетика промислового або гірничого підприємства, енергетик цеху, начальник електроцеху, майстер електроцеху, майстер служби релейного захисту, майстер цеху електричних мереж і підстанцій, інженер-електрик монтажної організації, інженер-налагоджувальник спеціалізованої організації, інженер-електрик проектної організації, інженер-електрик науково-дослідної організації, викладач навчального закладу.
   • ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ: Проектування систем електропостачання підприємств. Електромонтажні роботи. Експлуатація електротехнічних систем електропостачання та обладнання підприємств. Організація ремонту, охорони праці та утилізації електрообладнання. Електроенергетичний аудит.


  • Професійне спрямування "Енергетичний менеджмент"
   • ФАХОВА КАФЕДРА: систем електропостачання
   • ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: менеджмент систем енергопостачання та енергоспоживання, нормативи споживання енергоносіїв; системи обліку й контролю у сфері енергозбереження.
   • ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: аналіз стану енерговикористання; організація об’єктивного обліку і контролю витрат усіх видів паливно-енергетичних ресурсів; критичне оцінювання енергетичної ефективності основних та допоміжних технологій; створення систем енергоменеджменту.
   • КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ: інженер з енергетичного менеджменту.
   • ПОСАДИ ФАХІВЦІВ: інженер з енергетичного менеджменту, фахівець енергетичного менеджменту, професіонал з енергетичного менеджменту, інженер у галузі електротехніки, інженер-енергетик, начальник зміни, майстер виробничої дільниці, інженер з ремонту та ін., науковий співробітник, викладач навчального закладу.
   • ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ: Управління використанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях. Енергетичний аудит. Нормування споживання енергоносіїв.


  • Професійне спрямування "Нерадиційні і відновлювані джерела енергії"
   • ФАХОВА КАФЕДРА: систем електропостачання
   • ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: дослідження, розробка, виробництво та експлуатація традиційних систем енергопостачання та систем з відновлюваними джерелами енергії; проектування, виготовлення, налагодження, експлуатація і ремонт електро-обладнання та мереж промислових та сільськогосподарських виробництв.
   • КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ: молодший інженер-електрик.
   • ПОСАДИ ФАХІВЦІВ: інженер-енергетик, інженер-електрик, інженер-конструктор, інженер з налагодження, випробування, експлуатації та ремонту електроустаткування, інженер-проектувальник, інженер-дослідник, науковий співробітник, фахівець з використання нетрадиційних і вторинних джерел енергії промислових виробництв.
   • ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ: проектування, конструювання, монтаж, експлуатація та ремонт енергоустановок, в тому числі з нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії, системи тепло-і електропостачання; промислові, сільськогосподарські і комунально-побутові підприємства, установи, які займаються екологією та енергозбереженням, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи енергетичного напрямку.

Професійне спрямування “Електротехнічні системи електроспоживання”  – це особливості експлуатації, проектування, управління, дослідження систем електропостачання та енергоспоживання на промислових і гірничих підприємствах; застосування сучасних автоматизованих систем контролю, управління й інформаційно-аналітичне забезпечення енерго- та електроспоживання.

Професійне спрямування “Енергетичний менеджмент” – це управління енерговикористанням на виробничих підприємствах, впровадження енергозберігаючих технологій; широке застосування в процесі управлення енерговикористанням комп’ютерної техніки.

Ознайомитися з навчальними планами спеціалізацій можна тут: "Дисципліни”.

© 2006-2020 Інформація про сайт