Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниОснови релейного захисту та автоматики

 

Дисципліну призначено для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Вивчаються пристрої захисту і автоматики як на електромеханічній, так і на мікропроцесорній елементній базі. Розкрито новітні досягнення в галузі релейного захисту і автоматики систем електропостачання. Зміст дисципліни дозволяє використовувати її при підготовці спеціалістів з електропостачання будь-якого рівня: бакалаврів, інженерів і магістрів, а також для підвищення кваліфікації технічного персоналу.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт