Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниСвітлотехнічні установки та системи

 

Метою вивчення дисципліни є формування знань з питань нормування, розрахунку та проектування світлотехнічної частини освітлювальної установки. Предметом вивчення є світлотехнічні установки, принцип їх нормування, методи розрахунку, методики проектування. Дисципліна має один модуль, що складається з трьох змістовних модулів.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт