Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниТехнічна термодинаміка та тепломасообмін

 

Дисципліна передбачає вивчення: основ термодинаміки газових та парових процесів і циклів, конструкцій та принципів дії котельних установок, а також теплових двигунів і холодильних машин, що працюють за цими циклами. Крім того, вивчаються основи теорії теплопередачі та масообміну, а також конструкції і принципи дії теплообмінних апаратів, основні методи їх розрахунку. Дисципліна є базовою для обґрунтування й забезпечення засобів з економії теплової енергії та енергоресурсів для всіх галузей господарювання.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт