Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниПеретворювальна техніка

 

Предмет вивчення – різні напівпровідникові перетворювачі електричної енергії (проектування, побудова та тестування засобами електронної лабораторії). Основні розділи – потужні джерела живлення (випрямлячі, фільтри, інвертори, стабілізатори, регулятори, компенсатори). Види навчальних занять – лекції, лабораторні роботи.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт