Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниВимірювання неелектричних величин

 

Предмет вивчення: основні поняття вимірювальної техніки, методи та принципи вимірювання, сучасні вимірювальні пристрої, особливості обробки та аналізу результатів вимірювання. Основні розділи: вимірювання технологічних параметрів, вимірювання маси та її похідних, обробка й аналіз результатів вимірювання. Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи, курсова робота.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт