Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниОсобливі режими електричних мереж

 

Розглянуто електромагнітні завади, зумовлені несиметрією та несинусоїдальністю, які негативно впливають на режими електричних мереж. Указано причини виникнення завад, проаналізовано режими електричних мереж за вказаних завад і розроблено методи визначення рівня негативного впливу на техніко-економічні показники їх роботи. Наведено основи побудови коригуючих засобів та методика виконання техніко-економічних розрахунків для обґрунтування доцільності впровадження заходів забезпечення потрібного рівня відповідних показників якості електричної енергії в мережах.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт