Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниЕлектричні мережі

 

Розглядаються конструкції та умови функціонування. Наводяться інженерні методи розрахунків режимів роботи та конструктивних параметрів ліній електропередачі з широким використанням сучасних обчислювальних засобів. З метою оптимізації конструктивних параметрів та режимів роботи викладаються основи новітніх техніко-економічних розрахунків. Подано характеристику заходів з підвищення ефективності роботи мереж і покращення якості електричної енергії. Наводяться умови визначення значень механічних навантажень на провід, опори та троси повітряних ліній електропередачі, а також характеристика заходів по підвищенню стійкості мереж проти ушкоджень.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт