Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниСистеми автоматизованого проектування електропостачання

 

Дисципліна читається в 9 семестрі при підготовці спеціалістів і магіст-рів галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» для спеціальностей 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв». Передбачено проведення лабораторних робіт з використанням обчислювальної техніки. Застосування отриманих знань та умінь дозволяє приймати обґрунтовані проектні рішення.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт