Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниЗастосування обчислювальної техніки в моделюванні об'єктів електропостачання

 

Дисципліна "Застосування обчислювальної техніки в моделюванні об'єктів електропостачання" читається в 4 семестрі при підготовці бакалаврів напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології". Курс включає лекції та лабораторні роботи з використанням сучасного програмного забезпечення, що дозволяє виконувати віртуальне моделювання складних схем, не розчленовуючи їх на незалежні складові.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт