Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниНаукові та соціальні аспекти енергетики України

 

Дисципліна дає уявлення про розвиток енергетики та її вплив на розвиток людства, знайомить з основними підходами і технологіями, що застосовуються в енергетиці світу, України. Розглядаються проблеми технічного, соціального, екологічного характеру, пов’язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, пропонуються можливі шляхи їх вирішення. Дається загальна характеристика наукових дисциплін та відомості про майбутню практичну діяльність у галузі електроенергетики.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт