Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниОснови проектування

 

Дисципліна охоплює: сучасні поняття про проект та проектування; зміст, склад, етапи та стадії проектування; вимоги законодавства у сфері проектування; типи проектних завдань та організацію розробок; методи прийняття рішень та їх обґрунтування; системи забезпечення виконання проектів; загальні методи та методи проектування за спеціалізацією; методи та підходи до залучення інвестицій; джерела фінансування розробок; дозвіл, ліцензії та сертифікат якості на розробку документації та відповідальність за розробки; основні вимоги до проектної документації; сучасні автоматизовані системи проектування.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт