Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниЕнергозбереження

 

Розглядаються проблеми енергозбереження, а саме: загальні відомості про джерела енергії та їх ефективність; основні відомості та загальні тенденції щодо використання палива для виробництва енергії; системи забезпечення енергозбереження; комбіноване виробництво енергії та технологічні схеми енергоустановок; оцінка використання електроенергії та способи зниження її витрат на технологічних установках – насосних, вентиляторних, компресорних, технологічному транспорті та елементах систем електропостачання; оцінка енергоефективності використання палива та енергії, у тому числі за їх питомими витратами; визначення економічної ефективності енергозбереження.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт