Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Анотація дисципліниМатематичні задачі електроенергетики

 

У ході курсу студенти вивчають: матриці, їх основні поняття та визначення; елементи теорії графів; методи рішення матричних рівнянь; методи рішення алгебраїчних рівнянь та їх систем; методи рішення диференційних рівнянь та їх систем; інтерполяцію функцій; методи та критерії оптимізації; основи математичної статистики.


 

© 2006-2019 Інформація про сайт