Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Дисципліни кафедриПрелік дисциплін, що вивчають студенти кафедри систем електропостачання наведено в планах навчального процесу:

  • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

    • Спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання"

Навчальний план бакалавра

Навчальний план магістра

    • Спеціалізація "Енергетичний менеджмент"

Навчальний план бакалавра

Навчальний план магістра

 Робочі програми навчальних дисциплінЕнергозбереження в будівлях та загальногалузевих технологіях
Комп’ютеризовані системи проектування систем електропостачання
Технічна термодинаміка та тепломасообмін
Холодильне устаткування

Анотації дисциплін кафедри
Ознайомтесь з анотаціями дисциплін кафедри:

Основи електроенергетики та електропостачання
Вибухобезпека електрообладнання
Електрообладнання систем електропостачання гірничих виробництв
Мікропроцесорна техніка
Інформаційно-керуючі системи в енергопостачанні
   
Електротехнічні установки
Основи енергетичного менеджменту
Професійні функції та задачі магістра
   
Інформаційна та нормативно-правова база енерговикористання
Математичні задачі електроенергетики
Математичні методи в оптимізаційних задачах електропостачання
Системи управління базами даних
   
Електричні системи та мережі
Електричні станції та підстанції (частина 2)
   
Енергозбереження
Основи проектування
Системи аварійного електропостачання
   
Електропостачання
Техніка та електрофізика високих напруг
   
Наукові та соціальні аспекти енергетики України
   
Електрифікація гірничих робіт
Основи електрифікації
   
Застосування обчислювальної техніки в моделюванні об'єктів електропостачання
Системи автоматизованого проектування електропостачання
   
Електричні мережі
Особливі режими електричних мереж
   
Вимірювання неелектричних величин
Перетворювальна техніка
   
Джерела енергії
   
Енергозбереження в будівлях
Технічна термодинаміка та тепломасообмін
Холодильне устаткування
   
Монтаж та експлуатація електрообладнання
Світлотехнічні установки та системи
   
Енергетичний контроль
Основи релейного захисту та автоматики
Професіональні функції та задачі спеціаліста
   


© 2006-2019 Інформація про сайт