НТУ «Днепровская политехника» — соответствие ВремениУДК 622.6 (075.8)
ББК 33.16я73
Т 65

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для вузів (лист № 14/18.2-23.41 від 01.11.04 p.).


Рецензенти:

Є.П.Блохін, д-р техн. наук, професор Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту, академік транспортної академії України;

В.І.Білобров, д-р техн. наук, професор, головний науковий співробітник Інституту транспортних систем та технологій НАН України;

Криворізький технічний університет, кафедра інформатики, автоматики і систем управління.

Т 65

Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. - 3-є вид. / Авт. доповнень, змін та корегування: М.Я.Біліченко, Г.Г.Півняк, О.О.Ренгевич, В.І.Таоасов. А.М.Варшавський. О.В.Денищенко. Ю.М.Зражевський, О.С.Пригунов, B.C. Трощило, Ю.М.Шендерович; Заг. редагування доповнень та змін проф. М.Я.Біліченка - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 636 с.


ISBN 966-350-002-6


Висвітлено будову, теорію, розрахунки та експлуатацію засобів транспорту шахт, збагачувальних фабрик і кар’єрів. Розглянуто вузли сполучення засобів транспорту, схеми і питання проектування транспорту на гірничих підприємствах.

Рекомендовано студентам гірничих спеціальностей вузів.

Освещены устройства, теория, расчеты и эксплуатация средств транспорта шахт, обогатительных фабрик и карьеров. Рассмотрены узлы сопряжения средств транспорта, схемы и вопросы проектирования транспорта на горных предприятиях.

Рекомендован студентам горных специальностей вузов.


ББК33.16я73
ISBN 966-350-002-6 © Автори доповнень, змін та корегування: М.Я.Біліченко, Г.Г.Півняк, О.О.Ренгевич, B.I.Tapacoв, A.M.Варшавський, О.В.Денищенко, Ю.М.Зражевський, О.С.Пригунов, B.С.Трощило, Ю.М.Шендерович, 2005
© Національний гірничий університет, 2005ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
5

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ
5
1.1. Зміст курсу і зв'язок його Із суміжними дисциплінами 5
1.2. Історія розвитку транспоріу на гірничих підприємствах і його сучасний стан 6
1.3. Наука і література про транспорт на гірничих підприємствах 6

ГЛАВА 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖОПОТОКИ
8
2.1. Вантажі 8
2.2. Вантажопотоки і складові ланки транспорту 9
2.3. Умови роботи засобів транспорту 10

РОЗДІЛ II. ЗАСОБИ ТРАНСПОРТУ
12

ГЛАВА 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ТРАНСПОРТУ
12
3.1. Класифікація 12
3.2. Критерії оцінки засобів транспорту 12

ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І РОЗРАХУНКУ СТАЦІОНАРНИХ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ
16
4.1. Загальні питання розрахунку продуктивності 16
4.2. Теоретична продуктивність засобів періодичної дії 17
4.3. Теоретична продуктивність засобів безперервної дії 18
4.4. Розрахунковий вантажопотік 20
4.5. Експлуатаційна продуктивність та її резерви 22
4.6. Визначення розрахункового вантажопотоку в конвеєрних лініях 24
4.7. Сила тяги для переміщення зосереджених вантажів 30
4.8. Сила тяги для переміщення розподілених вантажів 31
4.9. Тягове зусилля привідного блоку 34
4.10. Натяг тягового органа 36
4.11. Потужність двигуна 38
4.12. Коефіцієнт загального опору руху 40
4.13. Пуск установок у хід і гальмування 43
4.14. Перевірка міцності тягових органів 44
4.15. Вибір місця розташування привідної станції 45

ГЛАВА 5. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА РОЗРАХУНКУ ЗАСОБІВ САМОХІДНОГО ТРАНСПОРТУ
47
5.1. Загальні питання розрахунку продуктивності 47
5.2. Технічна продуктивність самохідної машини 47
5.3. Розрахунковий вантажопотік 49
5.4. Визначення кількості самохідних машин 50
5.5. Експлуатаційна продуктивність та її резерви 52
5.6. Реалізація сили тяги 54
5.7. Реалізація сили гальмування 57
5.8. Тягові характеристики самохідних машин 59
5.9. Рівняння руху потяга і його розв’язання 60

ГЛАВА 6. ГРАВІТАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
65
6.1. Загальні відомості 65
6.2. До теорії гравітаційного транспортування 66
6.3. Будова установок гравітаційного транспорту 69
6.4. Експлуатація гравітаційних установок, охорона праці 72

ГЛАВА 7. СТРІЧКОВІ КОНВЕЄРИ
73
7.1. Загальні відомості 73
7.2. Приймальна здатність стрічкового конвеєра 74
7.3. Теорія передачі тягового зусилля тертям 76
7.4. Стрічки 79
7.5. Привідні станції стрічкових конвеєрів 81
7.6. Натяжні станції стрічкових конвеєрів 83
7.7. Роликоопори 86
7.8. Підтримуючі конструкції стрічкових конвеєрів 88
7.9. Завантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів 89
7.10. Розвантажувальні пристрої стрічкових конвеєрів 90
7.11. Уловлювачі стрічки 92
7.12. Конвеєрні ваги 92
7.13. Електропривід стрічкових конвеєрів 93
7.14. Автоматизація стрічкових конвеєрів 105
7.15. Типи і параметри підземних стрічкових конвеєрів 106
7.16. Типи і параметри кар'єрних стрічкових конвеєрів 109
7.17. Типи і параметри стрічкових конвеєрів загального призначення 117
7.18. Розрахунок стрічкових конвеєрів 119
7.19. Монтаж і експлуатація стрічкових конвеєрів, охорона праці 137

ГЛАВА 8. ПІДЗЕМНІ СКРЕБКОВІ КОНВЕЄРИ
140
8.1. Загальні відомості 140
8.2. Будова складових частин підземних скребкових конвеєрів 141
8.3. Автоматизація скребкових конвеєрів 144
8.4. Типи і параметри скребкових конвеєрів для вугільних шахт 145
8.5. Теорія передачі тягового зусилля зачепленням 148
8.6. Розрахунок скребкових конвеєрів 150
8.7. Експлуатація скребкових конвеєрів, охорона праці 154

ГЛАВА 9. СКРЕБКОВІ КОНВЕЄРИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
155
9.1. Загальні відомості 155
9.2. Будова складових частин скребкових конвеєрів 156
9.3. Типи і параметри скребкових конвеєрів 158
9.4. Розрахунок скребкових конвеєрів 158
9.5. Монтаж і експлуатація скребкових конвеєрів, охорона праці 160
9.6. Загальні відомості про конвеєри суцільного волочіння 161

ГЛАВА 10. ПЛАСТИНЧАСТІ КОНВЕЄРИ
162
10.1. Загальні відомості 162
10.2. Будова складових частин пластинчастих конвеєрів 163
10.3. Електропривід і автоматизація пластинчастих конвеєрів 165
10.4. Типи і параметри пластинчастих конвеєрів 166
10.5. Сила тяги на криволінійній ділянці конвеєра 167
10.6. Розрахунок пластинчастих конвеєрів 168
10.7. Монтаж і експлуатація пластинчастих конвеєрів, охорона праці 169

ГЛАВА 11. ЕЛЕВАТОРИ
171
11.1. Загальні відомості 171
11.2. Будова складових частин елеваторів 172
11.3. Типи і параметри елеваторів 175
11.4. Електропривід і автоматизація елеваторів 175
11.5. Розрахунок елеваторів 175
11 6. Монтаж і експлуатація елеваторів, охорона праці 178

ГЛАВА 12. ВІБРАЦІЙНІ КОНВЕЄРИ
180
12.1. Загальні відомості 180
12.2. Будова складових частин вібраційних конвеєрів 182
12.3. Типи і параметри вібраційних конвеєрів 183
12.4. Розрахунок вібраційних конвеєрів 184
12.5. Монтаж і експлуатація вібраційних конвеєрів, охорона праці 185

ГЛАВА 13. КОНВЕЄРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТИПІВ
187
13.1. Стрічкові конвеєри спеціальних типів 187
13.2. Гвинтові конвеєри 190
13.3. Конвеєрні потяги 191

ГЛАВА 14. ГІДРОТРАНСПОРТНІ УСТАНОВКИ
194
14.1. Загальні відомості 194
14.2. Будова складових частин гідротранспортних установок 195
14.3. Електропривід і автоматизація гідротранспортних установок 200
14.4. Типи і параметри гідротранспортних установок 201
14.5. Розрахунок напірного гідротранспорту 202
14.6. Монтаж і експлуатація гідротранспортних установок, охорона праці 205

ГЛАВА 15. ПНЕВМОТРАНСПОРТНІ УСТАНОВКИ
206
15.1. Загальні відомості 206

ГЛАВА 16. РЕЙКОВІ ШЛЯХИ
208
16.1. Рейковий шлях на прямолінійних ділянках 208
16.2. Рейковий шлях на заокругленнях 212
16.3. З'єднання шляхів 214
16.4. Шляхи кар'єрів 217
16.5. Шляхові роботи на кар'єрах 221
16.6. Шахтні шляхи 227
16.7. Шляхові роботи в шахтах 229
16.8. Розрахунок планування рейкових шляхів 231

ГЛАВА 17. ШАХТНІ ВАГОНЕТКИ
239
17.1. Загальні відомості 239
17.2. Будова складових частин вагонеток 240
17.3. Стійкість вагонеток 243
17.4. Параметри і типи вагонеток 245
17.5. Експлуатація вагонеток 248
17.6. Транспорт допоміжних матеріалів 248

ГЛАВА 18. ВАГОНИ ЗАГАЛЬНОСІТЬОВІ1 ДЛЯ КАРЄРНОГО ТРАНСПОРТУ
251
18.1. Загальні відомості 251
18.2. Будова складових частин вагонів 252
18.3. Типи і параметри вагонів 254
18.4. Ремонт вагонів 257

ГЛАВА 19. ШАХТНИЙ ЛОКОМОТИВНИЙ ТРАНСПОРТ
258
19.1. Загальні відомості 258
19.2. Механічне устаткування електровозів 259
19.3. Електричне устаткування електровозів 264
19.4. Керування електровозами 266
19.5. Типи і параметри електровозів 272
19.6. Тягова мережа, гаражі 272
19 7. Розрахунок електровозного транспорту 273
19.8. Експлуатація електровозів, охорона праці 283
19.9. Інші види рудникових локомотивів 284

ГЛАВА 20 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
286
20.1. Електропостачання контактних електровозів 286
20.2. Розрахунок електропостачання транспорту контактними електровозами 289
20.3. Електропостачання підземного транспорту акумуляторними електровозами 292
20.4. Безконтактний електричний транспорт підвищеної частоти 299
20.5. Електропостачання безконтактного транспорту 300
20.6. Розрахунок електропостачання безконтактного транспорту 302

ГЛАВА 21. ТРАНСПОРТ ЕЛЕКТРОВОЗАМИ І ТЯГОВИМИ АГРЕГАТАМИ НА КАР’ЄРАХ
303
21.1. Механічна частина електровозів 303
21.2. Пневматичне устаткування електровозів 304
21.3. Електричне устаткування електровозів 306
21.4. Тягові агрегати і кар'єрні електропоїзди 308
21.5. Типи і параметри електровозів, тягових агрегатів і електропоїздів 308
21.6. Депо 311
21.7. Розрахунок транспортування електровозами і тяговими агрегатами 311
21.8. Електропостачання та електроустаткування кар’єрного транспорту 322
21.9. Експлуатація електровозів, охорона праці 335

ГЛАВА 22. КАР'ЄРНИЙ ТЕПЛОВОЗНИЙ ТРАНСПОРТ
336
22.1. Загальні відомості 336
22.2. Будова складових частин тепловозів 336
22.3. Типи і параметри тепловозів 341
22.4. Розрахунок транспортування тепловозами 342
22.5. Депо 343
22.6. Експлуатація тепловозів, охорона праці 343

ГЛАВА 23. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ КАР'ЄРІВ
344
23.1. Загальні відомості 344
23.2. Будова доріг 344
23.3. План і профіль доріг 347
23.4. Схеми автомобільних доріг 348
23.5. Дорожні роботи 351

ГЛАВА 24. КАР'ЄРНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
353
24.1. Загальні відомості 353
24.2. Будова складових частин автомобілів 354
24.3. Типи і параметри автомобілів 359
24.4. Гаражі, заправні станції 361
24.5. Розрахунок автотранспортування 362
24.6. Експлуатація автомобілів, охорона праці 370

ГЛАВА 25. ШАХТНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
372
25.1. Загальні відомості 372
25.2. Будова складових частин автомобілів 373
25.3. Типи і параметри автомобілів 379
25.4. Шахтні автомобільні дороги 382
25.5. Гаражі і тягові підстанції 385
25.6. Розрахунок автомобільного транспорту 386
25.7. Експлуатація автомобілів, охорона праці 388

ГЛАВА 26. КІНЦЕВІ КАНАТНІ ВІДКАТКИ
390
26.1. Загальні відомості 390
26 2. Будова кінцевих відкаток 391
26.3. Будова двокінцевих відкаток 396
26.4. Розрахунок канатних відкаток 397
26.5. Експлуатація канатних відкаток, охорона праці 402

ГЛАВА 27. БЕЗКІНЦЕВІ КАНАТНІ ВІДКАТКИ
403
27.1. Загальні відомості 403

ГЛАВА 28. ПІДВІСНІ КАНАТНІ ДОРОГИ
406
28.1. Підвісні дороги загального призначення 406
28.2. Підземні підвісні дороги 410

ГЛАВА 29. ПІДЗЕМНІ КАНАТНІ НАДГРУНТОВІ ТА МОНОРЕЙКОВІ ДОРОГИ
414
29.1. Загальні відомості 414
29.2. Будова основних вузлів ДКН 416
29.3. Експлуатація (монтаж, сервіс, демонтаж) ДКН 419
29.4. Підземні монорейкові дороги 421

ГЛАВА 30. СКРЕПЕРИ
423
30.1. Автоскрепери 423
30.2. Загальні відомості про скреперні установки 428
30.3. Будова складових частин 430
30.4. Електропривід і автоматизація скреперних установок 436
30.5. Типи і параметри скреперних установок 437
30.6. Розрахунок скреперної установки 439
30.7. Монтаж і експлуатація скреперних установок, охорона праці 442

ГЛАВА 31. НАВАНТАЖУВАЛЬНІ МАШИНИ
443
31.1. Загальні відомості 443
31.2. Будова складових частин навантажувальних машин 445
31.3. Типи і параметри навантажувальних машин 449
31.4. Спеціальне транспортне устаткування для обслуговування навантажувальних машин при проходці виробок 453
31.5. Розрахунок продуктивності навантажувальних машин 457
31.6. Експлуатація навантажувальних машин, охорона праці 459

ГЛАВА 32. ВАНТАЖНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ
461
32.1. Загальні відомості 461
32.2. Будова складових частин вантажно-транспортних машин 462
32.3. Типи і параметри вантажно-транспортних машин 464
32.4. Розрахунок транспорту вантажно-транспортними машинами 466
32.5. Експлуатація вантажно-транспортних машин, охорона праці 467

ГЛАВА 33. СПЕЦІАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТУ
468
33.1. Шахтні бункери 468
33.2. Затвори 469
33.3. Живильники 471
33.4. Стопорні і гальмові пристрої 472
33.5. Маневрове устаткування 474
33.6. Агрегати для заштовхування вагонеток 479
33.7. Пристрій для чищення вагонеток 480
33.8. Пристрій для обліку вагонеток 481
33.9. Перекидачі 483
33.10. Компенсатори висоти 484

РОЗДІЛ III. ВУЗЛИ СПОЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ
486

ГЛАВА 34. ПРИСТОВБУРНІ ДВОРИ
486
34.1. Загальні відомості 486
34.2. Технологічні схеми пристовбурних дворів 491
34.3. Вузол сполучення електровозної відкатки зі скіповим підйомом 493
34.4. Вузол сполучення електровозної відкатки з клітьовим підйомом 499
34.5. Вибір схем пристовбурних дворів 499
34.6. Провізна спроможність пристовбурних дворів 501

ГЛАВА 35. ПРИЙМАЛЬНІ ПЛОЩАДКИ
505
35.1. Загальні відомості 505
35.2. Вузол сполучення локомотивного транспортування з конвеєрним або скіповим 506
35.3. Вузол сполучення конвеєрного або скіпового транспорту, скату або рудоспуску з локомотивним транспортом 507
35.4. Вузол сполучення локомотивного транспорту зі схилом або рудоспуском 511
35.5. Схеми приймальних площадок та їхній вибір 512
35.6. Провізна спроможність приймальних площадок 515

ГЛАВА 36. НАВАНТАЖУВАЛЬНІ ПУНКТИ
518
36.1. Загальні відомості 518
36.2. Вугільні шахти 518
36.3. Рудні шахти 522

ГЛАВА 37. НАДШАХТНІ БУДІВЛІ
526
37.1. Загальні відомості 526
37.2. Надшахтні будівлі скіпових підйомів 526
37.3 Надшахтні будівлі клітьових підйомів 528

ГЛАВА 38. ПРИЙМАЛЬНІ І ВАНТАЖНІ ПРИСТРОЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
532
38.1. Загальні відомості 532
38.2. Приймальні пристрої 532
38.3. Вантажні пристрої 535
38.4. Вантажно-розвантажувальні станції 538
38.5. Розрахунки приймальних і вантажних пристроїв 539

ГЛАВА 39. СКЛАДИ І ВІДВАЛИ
543
39.1. Склади 543
39.2. Відвали 548

ГЛАВА 40. СТАНЦІЇ І РОЗ’ЇЗДИ РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ КАР'ЄРІВ
553
40.1. Загальні відомості 553
40.2. Головні відкотні шляхи і пости 555
40.3. Вибійні й відвальні шляхи 557
40.4. Роз'їзди і станції 561
40.5. Провізна і пропускна здатність шляхів 564

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТУ
567

ГЛАВА 41. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
567
41.1. Загальні відомості 567
41.2. Планування роботи стаціонарних установок 567
41.3. Планування роботи локомотивного транспорту 569
41.4. Планування роботи транспорту підприємства в цілому 574
41.5. Диспетчерський контроль і керування роботою транспорту 574
41.6. Оцінка рівня організації транспорту 577

ГЛАВА 42. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТУ НА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
578
42.1. Вугільні шахти 578
42.2. Рудні шахти 579
42.3. Кар'єри 580
42.4. Збагачувальні фабрики 582

РОЗДІЛ V. СХЕМИ ТРАНСПОРТУ
584

ГЛАВА 43. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ СХЕМ І ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ
584
43.1. Загальні відомості 584
43.2. Методи вирішення завдань 585

ГЛАВА 44. СХЕМИ ШАХТНОГО ПІДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
588
44.1. Вугільні шахти 588
44.2. Рудні шахти 593

ГЛАВА 45. СХЕМИ ТРАНСПОРТУ НА ПОВЕРХНІ ШАХТ
599
45.1. Загальні відомості 599
45.2. Вугільні шахти 601
45.3. Рудні шахти 603

ГЛАВА 46. СХЕМИ ТРАНСПОРТУ НА ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИКАХ
607
46.1. Загальні відомості 607
46.2. Приклади схем транспорту на фабриках 611

ГЛАВА 47. 

СХЕМИ ТРАНСПОРТУ КАР'ЄРІВ
614
47.1. Загальні відомості 614
47.2. Схеми транспорту при розкритті родовищ 618
47.3. Схеми транспорту при експлуатації 620ПЕРЕДМОВА

Підручник є частково переробленим, доповненим та перекладеним на українську мову відомим підручником "Транспорт на горных предприятиях"*, який написано колективом співробітників кафедри рудникового транспорту ДГІ та відомих спеціалістів гірничої галузі (друге видання). Проф. Б.О.Кузнецов сформував у свій час задум підручника, його структуру, форми подання матеріалу, написав значну його частину та здійснив загальне редагування. Тридцятирічний педагогічний досвід Б.О.Кузнецова та талант вчителя дозволили викласти матеріал підручника зрозуміло, подати прості варіанти рішень складних задач вибору параметрів транспортних машин, побудови комплексів обладнання, функціональних схем.

В знак пам’яті, пошани та подяки, а також збереження попередніх цінних властивостей підручника, колеги та учні Б.О.Кузнецова підготували цей українськомовний варіант, у якому збережена попередня структура та основний зміст.

Підручник доказує, що досягнутий у теперішній час рівень техніки залишає достатньо місця для інтуїтивних рішень в галузі проектування, фантазії, творчих пошуків. Книга багато ілюстрована, що дає змогу самостійно вчити і засвоювати матеріал. Майже тридцятирічний досвід використання другого видання підручника в навчальному процесі усіх закладів освіти країн СНГ, що готують спеціалістів-гірників технологів та електромеханіків, показав його високу досконалість, якість та властивість адаптування до зміни вимог та умов використання.

Він містить систематичний виклад навчального матеріалу з транспортних дисциплін, має високий науково-методичний рівень. Зміст спрямований на послідовне опанування матеріалу щодо будови, роботи та розрахунків елементів транспортних систем. Структурування книги відображає наявність навчальних цілей, що дає змогу адаптувати зміст під конкретну програму дисципліни та організувати заочне навчання. Видання являє собою узагальнене для всіх гірничих спеціальностей подання матеріалу, з якого можна формувати зміст конкретної дисципліни за навчальним планом відповідно до конкретної спеціальності, що робить його універсальним.

Призначений підручник для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами 0903 Гірництво та 0902 Інженерна механіка.

Авторами другого видання підручника (1976 р.) були: професори, докт.техн.наук Кузнецов Б.О., Ренгевич О.О., Шорін В.Г., Біліченко М.Я., Алотін JI.M., Гончаревич И.Ф., Пономаренко В.А., доценти, канд.техн.наук Бахурін К.І., Варшавський А.М , Тарасов В.І., Салов В.А., Гребенюк В.К., Кравчинський С.Ю., Дунаєв Г.О., Труш I.E., Горбатов B.C., Єрперт О.М., Романюха I.E., Ярмізін В.О., Акинян Л.С., Нападайло В.О. та інженери Лівшиц З.С., Коптілов С.П.

Автори доповнень, змін та корегування у цьому підручнику (третє видання): професори, докт. техн. наук Біліченко М.Я., Півняк Г.Г., Ренгевич О.О., доц., канд. техн.наук Тарасов В.І., а також доктори техн.наук Варшавський А.М., Пригунов О.С., Зражевський Ю.М., доценти, канд техн. наук Деніщенко О.В., Трощило B.C., канд. техн. наук Шендерович Ю.М. 

* Коли підручник було передано до друку (грудень 2004 p.), на 89 році пішов з життя учасник Великої Вітчизняної війни, видатний дослідник підземного електровозного транспорту, колишній ректор ДГІ, професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор Національного гірничого університету Олександр Олександрович Ренгевич.


© 2006-2019 Інформація про сайт