НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Науково-дослідні лабораторії

19 березня 1984 р. наказом Міністерства чорної металургії УРСР і Міністерства освіти УРСР № 520/76, наказом Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ) № 91 від 02.06.1984 р. було скореговано напрям досліджень кафедри і найменування лабораторії «ОНДЛ безпеки і надійності роботи електроустаткування гірничорудних підприємств Мінчормета УРСР» (ОНДЛ-8). На лабораторію покладалося проведення досліджень з аналізу електротравматизму, розробки засобів електробезпеки і забезпечення надійної роботи електроустаткування гірничорудних підприємств Мінчормета УРСР. Науковим керівником було призначено доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, професора С.А. Волотковського. Об’єм фінансування НДР складав 35 тис. крб./рік.

Довгі роки лабораторія була центром, що координує всі роботи по електробезпеці на гірничорудних підприємствах галузі. За участю науковців було проведено п’ять Всесоюзних і Республіканських науково-технічних конференцій, випущено сім збірок праць учасників конференцій. Під керівництвом Сергія Андрониковича співробітниками лабораторії було отримано 19 авторських свідоцтв, 13 з яких впроваджено у промисловість, захищено докторську і 14 кандидатських дисертацій, підготовлено і створено шість монографій і підручників. У лабораторії завжди працювали студенти, які за тематикою лабораторії захистили 47 дипломних проектів і підготували 37 конкурсних робіт, п’ять з яких було відзначено грамотами.

У лабораторії було розроблено, випробувано і підготовлено до серійного виробництва пристрої: контролю цілості заземлювальної жили екскаваторного кабелю; автоматичного повторного вмикання кар’єрних ліній електропередач; захисту від однофазних замикань на землю й ін.

Головний ефект від виконаних під керівництвом С.А. Волот-ковського НДР – соціальний. Ураження людей електричним струмом значно знизилося внаслідок контролю несправності в системах захисту при однофазних замиканнях на землю, обриві цілості заземлювальної жили екскаваторного кабелю. Проте впровадження цих розробок у виробництво забезпечувало і значний економічний ефект. У грудні 1986 р. лабораторію ОНДЛ-8 було закрито.
Застосування системи оперативного енергоконтролю на вугільних шахтах


Окрім ОНДЛ-8 на кафедрі були організовані та діяли в різні періоди ще три науково-дослідні лабораторії.

Лабораторія «Електроустаткування й електропостачання шахтного електровозного транспорту». Тут досліджувалось і випробовувалось електроустаткування, безпосередньо пов’язане з експлуатацією і підвищенням ефективності рудникового електровозного транспорту та його надійністю; підвищенням напруги в контактному дроті до 550 В; збитками від неякісного електропостачання; підвищенням ефективності захисного заземлення й інших засобів захисту в умовах кар’єрів і рудників та надійністю їх систем електропостачання.Професори Білий М.М. і Трифонов В.Д. за роботою (2010)

В лабораторії працювали: професори В.І. Тесленко, М.М. Білий, Вол. Д. Трифонов; доценти Вас. Д. Трифонов, Я.С. Горбунов, А.М. Корольов, Л.В. Жиров, В.Х. Чирва.  Засновником і науковим керівником був професор С.А. Волотковський.

Лабораторія «Силової перетворювальної техніки і транспорту підвищеної частоти» спочатку розташовувалася в аудиторії 1/147, а потім – 1/149. Її засновником став академік НАН України Г.Г. Півняк. У лабораторії досліджувалися пристрої силової перетворювальної техніки і транспорту підвищеної частоти. Так в лабораторії було створено перший зразок статичного перетворювача частоти, проведено експериментальні дослідження рудникового безконтактного транспорту, досліджено вплив навантаження перетворювача на передавану потужність, запропоновано методики розрахунку основних параметрів перетворювача частоти, досліджено режими його пуску і вплив тягової мережі на шахтний телефонний зв’язок. Систематично проводилися роботи по підвищенню енергетичних показників частоти для шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії. Проводилися роботи з: розвитку теорії раціонального перетворення енергії; обґрунтування параметрів тягової лінії і розмірів енергоприймача; досліджено іскробезпечні контури, в яких наводиться е.р.с. при високочастотній відкатці; підвищено частоту до 5000 Гц; розроблено засоби електробезпеки й ефективності електровоза В14-900: проведено інженерно-гігієнічну оцінку умов праці робітників, обслуговуючих комплекс устаткування відкатки В4 електровозами В14-900; розроблено і видано рекомендації по захисту обслуговуючого персоналу від електромагнітного опромінення і багато іншого. У цій лабораторії зароджувалася школа академіка Г.Г. Півняка в галузі передачі електроенергії на підвищеній частоті рухомому локомотиву. В лабораторії працювали: професори Г.Г. Півняк, С.І. Випанасенко, А.Я. Рибалко; доценти Б.Г. Долгов, Ю.М. Зражевський, Л.В. Жиров, В.П. Довгань.

Лабораторію «Випробування автоматизованих і зарядних перетворювачів» (7/814) заснував доцент В.Д. Фурсов. Тут займалися випробуванням автоматизованих тягових і зарядних перетворювачів в умовах шахт Донбасу; досліджували надійність тягових акумуляторних батарей з метою підвищення їх захисту і надійності експлуатації; розробляли напівпровідникові перетворювальні агрегати з природними охолоджувачами для паралельної роботи в рудникових багатоагрегатних тягових підстанціях. У лабораторії працювали: доценти В.І. Ємець, Г.М. Бажін, В.П. Хорошилов, С.М. Кущенко, інженер С.О. Ставицький.

Це був період активного виконання науково-дослідних робіт з проведенням експериментів, перевірок і встановленням нових явищ і закономірностей у техніці акумуляції та передачі енергії.


© 2006-2019 Інформація про сайт